Culemborg

Stad behorende tot de gemeente Culemborg

Herkomst naam
Culemborg, vroeger ook wel Kuilenburg of Culenborg genoemd, was een zelfstandige heerlijkheid en later graafschap gelegen aan de Lek net op de grens van Utrecht en Gelderland. De naam betekent waarschijnlijk "burcht, gelegen in een laagte (kuil)" of  van "cule", laaggelegen moeras. De stad zal genoemd zijn naar het kasteel, dat volgens Van der Aa omstreeks 1271 gebouwd is aan de westzijde van de latere stad.

De oudst bekende vermelding van de naam Culemborg, ,"castrum, dictum Culenburgh" dateert uit een charter van 1281. Culemborg kreeg in 1318 stadsrechten en werd in 1555 door Karel V verheven tot soeverein graafschap.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - heden  gemeente Culemborg