Acquoy

Dorp behorende tot de gemeente West Betuwe

Herkomst naam
Het gebied rond Leerdam behoorde in een ver verleden grotendeels tot de Heerlijkheid ter Lede. Binnen die ene stam Ter Lede waren vele families verenigd. De meeste plaatsnamen in deze omgeving - inclusief Acquoy - herinneren daar nog aan. De hoofdtak ging in de 13e eeuw Van Arkel heten. Jongere takken Van Arkel, die zich al reeds in de 13e en het begin van de 14e eeuw afsplitsten, waren (Van Arkel) Van der Nordelosen, Van Heukelum(lom) en Van Dalem. Daaruit ontstonden weer nieuwe vertakkingen die onder meer hebben geleid tot een tak Van Heukelom van Ackoy. Over de onderlinge samenhang van alle takken van dit Arkelse familiecomplex is veel geschreven, vooral in De Nederlandsche Leeuw.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1977     gemeente Beesd
1978 - 2018     gemeente Geldermalsen
2019 - heden    gemeente West Betuwe