Alem

Dorp behorende tot de gemeente Maasdriel

Herkomst naam
Voor de herkomst van de naam Alem bestaan verschillende verklaringen. De eerste is dat de naam is afgeleid van het Germaanse ‘Alhahaima”. Deze naam bestaat uit twee delen: 'alha' is een Germaanse aanduiding voor heiligdom en ‘haima’ betekent nederzetting. De tweede verklaring is dat de naam bestaat uit de gedeelten -a- en –heim, waarbij  -a- voor water staat en -heim voor nederzetting. Volgens deze verklaring is Alem dus een woonplaats bij het water.

De oudst bekende vermelding is in een document van 1107. Het gaat om een oorkonde, waarin goederen worden opgesomd die aan de abdij van Sint Truiden geschonken zijn. Een van deze goederen is de ‘altare de Aleym’. Afschriften van de oorkonde bevinden zich in het rijksarchief in Hasselt. Met het ‘altare’ zou de kapittelkerk bedoeld zijn ter ere van de heilige Odrada. De verering van Odrada is ergens in de vergetelheid geraakt. De huidige katholieke kerk in Alem is gewijd aan de heilige Hubertus.

Alem behoort pas tot de provincie Gelderland sinds 1958, na een grenswijziging als gevolg van de kanalisatie van de Maas.

Wat zegt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling Alem
1810 - 1812    gemeente Alem, Maren en Kessel (provincie Brabant)
1812 - 1819    gemeente Alem (provincie Brabant)
1819 - 1957    gemeente Alem, Maren en Kessel (provincie Brabant)
1958 - 1999    gemeente Maasdriel
2000 - heden    gemeente Maasdriel