Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Beesd, 1811 - 1977
x3015 Collectie Van Ommeren, (1522) 1716 - 1903
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3015 Collectie Van Ommeren, (1522) 1716 - 1903
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De familie Van Ommeren heeft gedurende enkele eeuwen een vooraanstaande rol gespeeld in Nederhemert. Tal van (openbare) functies zoals rentmeester van de heer van Nederhemert, notaris, richter, schout, burgemeester en gemeente secretaris werden door leden van deze familie vervuld.
Vanaf 1810 tot aan de gemeentelijke herindeling van 1955 had Nederhemert maar liefst gedurende 94 jaar een Van Ommeren als burgemeester: Otto Frederik 1810 - 1823, Cornelis Walraven 1823 - 1855, Bastiaan Jacob 1871 - 1888, en Cornelis Walraven 1919 - 1950. Bovendien waren drie van hen in totaal 56 jaar gemeente secretaris.
Reeds voor 1810 komen we de familie tegen in Nederhemert. Zo voerde de in 1793 overleden Cornelis Walraven van Ommeren, als rentmeester van de heer van Nederhemert, een vrij uitgebreide correspondentie met zijn patroon over de verbouw van het kasteel.1) Zijn zoon Johan Richard werd gekozen tot lid van de Nationale Vergadering (1796) en was later vrederechter te Heusden. De jongste zoon, Otto Frederik, werd in 1810 de eerste burgemeester en secretaris van Nederhemert, maar was eerder onder andere al rentmeester van de heer van Nederhemert, richter van Nederhemert en notaris.
In hun ambtelijke functies verstuurden en ontvingen de Van Ommerens veel stukken die nu berusten in openbare overheidsarchieven. In het familie-archief, dat ten tijde van het maken van deze inventaris in bezit was van mevr. Van Ommeren - Hoenson te Leersum, bleken echter nog enige ambtelijke stukken aanwezig te zijn. Tevens bevat het archief tal van persoonlijke papieren die ook voor de geschiedenis van Nederhemert van belang zijn. Daarnaast beschikt mevr. Van Ommeren - Hoenson over familiefoto's en schilderijen en tekeningen van Nederhemert. Zij was zo vriendelijk om toestemming te verlenen voor het vervaardigen van reprodukties.2)
Daar ze een aardig beeld geven van Nederhemert en van de opvattingen en belangstellingssferen van de familie zijn - zoals reeds gezegd - ook een aantal meer persoonlijke papieren gecopieerd. Zo bevinden zich in het archief enkele stukken over de zangvereniging Orpheus en de Liedertafel van Nederhemert maar ook krantenartikelen over de burgemeesters en over de Oranjefeesten in 1874.
De tekeningen en schilderijen van Nederhemert in het bezit van mevr. Van Ommeren - Hoenson zijn bijzonder. Het betreft afbeeldingen van onder meer de beide kerken en het kasteel die tot op heden niet buiten de familiekring bekend waren. Dat de diverse leden van de familie Van Ommeren niet alleen rasbestuurders waren, maar ook in meer kunstzinnig opzicht hun talenten gebruikten bewijzen zowel de aardige gedichten van met name burgemeester Bastiaan Jacob - waaronder enkele over Nederhemert - als de tekening van Engelbertus Jacobus uit 1840 van de kerk van Nederhemert-Noord.
Deze reproducties zijn mede belangrijk omdat van het archief van de voormalige gemeente Nederhemert (vanaf 1810) in de loop der tijd veel verloren is gegaan; met name in de Tweede Wereldoorlog.
Na het gereedkomen van deze inventaris verwierf het streekarchief, vooral dankzij de heer G. Hoogbergen en mevr. T. Blom uit Nederhemert, kopieën van stukken uit het archief van de Heerlijkheid Nederhemert met betrekking tot de familie Van Ommeren. Ze zijn opgenomen in de rubriek Documentatie in deze inventaris (nummers 3015/59 - 3015/98).
J.J.A. Buylinckx 1988, aangevuld 1998.
Noten
1. J. Kamphuis, Een jaar bouwen. Poging tot interpretatie van de bieven van Rentmeester Cornelis van Ommeren aan graaf Otto Frederik van Lynden uit het jaar 1781, betreffende de bouwwerkzaamheden op kasteel Nederhemert. Delft 1984 (ongepubliceerde scriptie; aanwezig in bibliotheek Streekarchief Bommelerwaard).
2. Van de in deze inventaris opgenomen stukken zijn alleen de nummers 3015/23 en 3015/25 origineel.
Bijlagen Inleiding
BIJLAGE: FRAGMENT-GENEALOGIE FAMILIE VAN OMMEREN
Eerste generatie
1 Cornelis van Ommeren, geboren te Winssen, overleden 1793 te Nederhemert, o.a. rentmeester van de heer van Nederhemert en richter, schout en dijkgraaf van Nederhemert. Huwt in 1752 te Winssen met Mechelinda (ook: Machtelt, Mechteld, Machtilda) de Raad, overleden 1776 te Nederhemert.
Tweede generatie
1.1 Walraven van Ommeren 1753 - 1834.
1.2 Johanna Aleida van Ommeren, geboren 1755. Huwt met Willem Carel Fisler.
1.3 Johan Richard van Ommeren, geboren 18-1-1757 te Nederhemert, overleden 5-11-1820 te Heusden. Vrederechter te Heusden.
1.4 Frederica Louwisa van Ommeren, geboren 1759.
1.5 Otto Frederik van Ommeren, geboren 12-02-1761 te Nederhemert, overleden 25-12-1839. Rentmeester van de heer van Nederhemert, richter en schout, notaris te Nederhemert, burgemeester en secretaris van Nederhemert 1810 - 1823. Huwt op 21-5-1794 te Nederhemert Gerretje van Ommeren, geboren 07-07-1762 te Nederhemert, overleden 2-4-1836 te Nederhemert, dochter van Engelbertus van Ommeren (leenman van het huis Heumen), overleden 9-1-1799 en Johanna van Reijen of Reijnen, geboren 20-2-1724 en overleden 27-3-1795. Laatstgenoemden huwden op 5-4-1750 te Nijmegen.
Derde generatie
1.5.1 Cornelis Walraven van Ommeren, geboren 16-8-1796 te Nederhemert, overleden 28-3-1856 te Nederhemert. Schout, later burgemeester en secretaris van Neder hemert 1823 - 1856. Huwt 30-6-1824 te Hardinxveld met Antonia Hillegonda Wisboom, geboren 14-5-1804 te Hardinxveld, overleden 28-6-1876 te Nederhemert, dochter van Baris Wisboom en Aagje Verhey.
1.5.2 Engelbertus Johannes van Ommeren, geboren 13-05-1798 te Nederhemert, overleden 2-6-1855 te Nederhemert. Gemeente-ontvanger van Nederhemert (zeker in 1826).
Vierde generatie
1.5.1.1 Gerarda Machtilda van Ommeren, geboren 29-3-1825 te Nederhemert, overleden 4-6-1919 te Heusden. Huwt 22-12-1854 te Nederhemert met Hendrik Bastiaan van Baak, geboren 22-12-1824 te Heusden. Vertrek uit Nederhemert 22-12-1854.
1.5.1.2 Baris Cornelis van Ommeren, geboren 3-4- 1827 te Nederhemert, overleden 25-3-1907 te Nederhemert. Huwt 5-9-1883 te Nederhemert met Jenneke van Leeuwen, geboren 20-6-1860, overleden 17-2-1916 te Nederhemert.
1.5.1.3 Otto Frederik Lodewijk van Ommeren, geboren 25-4-1829 te Nederhemert, overleden 4-7-1897 te Utrecht.
1.5.1.4 Agatha Anna Christina van Ommeren, geboren 4-4-1832 te Nederhemert, overleden 10-05-1884 te Nederhemert.
1.5.1.5 Engelbertus Johannes van Ommeren, geboren 23-8-1835 te Nederhemert, overleden 2-12-1835 te Nederhemert..
1.5.1.6 Bastiaan Jacob van Ommeren, geboren 24-9-1840 te Nederhemert, overleden 19-10-1903 te De Bilt. Onder andere burgemeester van Nederhemert 1871 - 1888. Huwt 16-8-1872 te Dinteloord met Henriette Charlotte Niemeijer, geboren 14-8-1846 te Dinteloord, overleden 21-2-1901 te Utrecht.
Vijfde generatie
1.5.1.1.1 Hendrik van Baak, geboren in 1856.
1.5.1.1.2 Cornelis Walraven van Baak, geboren in 1857.
1.5.1.1.3 Elizabeth Antonia van Baak, geboren in 1858.
1.5.1.1.4 Elizabeth Antonia van Baak, geboren in 1860.
1.5.1.1.5 Antonia Hillegonda Cornelia Walravina van Baak, geboren in 1861.
1.5.1.2.1 Cornelis Walraven van Ommeren, geboren 22-2-1885 te Nederhemert. Secretaris van Nederhemert, benoemd bij raadsbesluit van 21-4-1911 met ingang van 1-6-1911 en ontslagen bij raadsbesluit van 26-3-1920 met ingang van 1-5-1920. Burgemeester van Nederhemert 4-12-1919 (KB 4-12-1919 nr. 36) - 28-2-1950.
1.5.1.2.2 Antonia Hillegonda van Ommeren, geboren 10-6-1887 te Nederhemert, overleden 12-5-1965 als weduwe van Jan den Dekker. Vertrek uit Nederhemert 10-7-1916 naar Almkerk.
1.5.1.2.3 Otto Frederik Lodewijk van Ommeren, geboren 7-8-1888 te Nederhemert. Ambtenaar ter secretarie in Zaltbommel met ingang van 15-4-1915 (besluit BenW 14-4-1915) en ontslag met ingang van 1-12-1915 (besluit BenW 20-10-1915 en raadsbesluit 29-10-1915). Vertrek uit Nederhemert 19-6-1916 naar Nieuwkoop. Later in Nederhemert ambtenaar ter secretarie.
1.5.1.6.1 Theodora Cornelia Elisabeth van Ommeren, geboren 25-4-1873 te Nederhemert, overleden 15-9-1873 te Nederhemert.
1.5.1.6.2 Cornelis Walraven van Ommeren, geboren 12-8-1874 te Nederhemert, overleden in 1946. Huwt in 1903 te Werkendam met Margaretha Bernardina Pieck, 1878 - 1949.
1.5.1.6.3 Meindert Cornelis Theodoor Menco van Ommeren, geboren 6-6-1884 te Nederhemert, overleden 9-1-1885 te Nederhemert.
Zesde generatie
1.5.1.6.2.1 Bastiaan Jacob van Ommeren, 1904 - 1958.
1.5.1.6.2.2 Jan Cornelis van Ommeren, 1911 - 1972. Gehuwd geweest met mevr. Hoenson. Uit dit huwelijk twee kinderen. Mevr. Van Ommeren-Hoenson, momenteel, ten tijde van de totstandkoming van deze inventaris woonachtig te Leersum, is de eigenaresse van de familiepapieren Van Ommeren. Zij bezit ook gegevens en afbeeldingen m.b.t. de familie van haar schoonmoeder: Pieck.
Kenmerken
Datering:
(1522) 1716 - 1903
Plaats:
Nederhemert
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
(1522) 1716 - 1903
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
0,50
Gemeente:
Zaltbommel
Locatie:
Nederhemert
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS