Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Beesd, 1811 - 1977
x0343 Archief van het gemeentebestuur van Dodewaard, 1811 - 1940
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0343 Archief van het gemeentebestuur van Dodewaard, 1811 - 1940
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
1. Inleiding
3. Bijlagen
3.3. Bijlage 3: Rubriekenlijst correspondentie
0343 Archief van het gemeentebestuur van Dodewaard, 1811 - 1940
3. Bijlagen
3.3. Bijlage 3: Rubriekenlijst correspondentie
Datering:
1920-1940
Ambtenaren
verlof, sollicitaties, benoeming en ontslag, rechtspositie (tevens van werklieden), inlichtingen.
Arbeidsaangelegenheden
arbeidswet, opgevallenwet, beroepswet, steen houders wet, invaliditeitswet, ouderdomswet, stuwadoorswet, landarbeiderswet, ongevallenverzekering, statistiek.
Archief
zie: gemeentebestuur, burgerlijke stand.
Armwezen
statistiek, Burgerlijk Armbestuur, begroting, collecten, steunverlening bij rampen.
'Begraven en begraafplaatsen Begroting (gemeente)
vaststelling, wijziging, af- en overschrijvingen.
Belastingen
rijks- en gemeentebelasting, hondenbelasting, schoolgeld, heffing opcenten, leges, belasting op openbare vermakelijkheden.
Bevolking
registers, landverhuizing, kom der gemeente, volkstelling, straatnamen, statistiek.
Bouwverordening
aanvragen en beschikkingen op bouwaanvragen.
Brandweer Burgerlijke stand
zie ook: gemeentebestuur.
Burgerwacht
zie: politiewezen.
Collecten
zie: politiewezen.
Dienstplicht
vergoeding, marine, inkwartiering, paardenvordering, opkomst met spoed.
Drankwet
vergunningen en verloven, propaganda drankbestrijding, statistiek.
Electriciteitsvoorziening
Eredienst
kerkelijke en godsdienstige aangelegenheden, staat van godsdienstige gezindheden, vicarieën.
Fabriekswetten
hinderwet, veiligheidswet, stoomwet.
Financiën
gemeentekasopnamen, rijksuitkeringen, geidleningen, schoolgeld, jaarwedden en gratificaties, statistiek.
Gemeentebestuur
raad, burgemeester en wethouders, secretaris, ontvanger, ambtenaar van de burgerlijke stand, presentiegeld raad, archief.
Gemeente-eigendommen
verhuur, aankoop en verkoop, erfpacht (anders dan voor woningbouw met rijks- en gemeentesteun), stichting, verbetering, onderhoud, inbruikgeving.
Gemeenteverslag
Godsdienst
zie: eredienst.
Handel en nijverheid
Kamer van Koophandel, marktwezen.
Hoofdelijke omslag
kohieren, reclames, ontheffing, informaties.
Huurcommissie wet Inlichtingen
particulieren, gemeentelijke ambtenaren (1920).
Jachtwet
jachtakten, vogelwet.
Justitie Kadaster Kiesverrichtingen
verkiezingen Tweede Kamer der Staten-Generaal, gemeenteraad, kiezerslijst.
Koninklijk Huis
ridderorden.
Krankzinnigen
declaraties, subsidie.
Landarbeiderswet
zie ook: arbeidsaangelegenheden.
Landbouw en veeteelt
veetelling, tuinbouw, paardenfokkerij, landbouwverslag.
Landstorm Landweer
verlofgangers, kostwinnersvergoeding (tot 1922).
Leerplichtwet
commissie tot wering van schoolverzuim.
Levensmiddelenvoorziening
uitvoering distributiewet 1916 (ook huishoudelijke artikelen en brandstoffen), levensmiddelenbedrijf.
Luchtvaart
Medische zaken
ziektewet, gezondheidswet, volksgezondheid, vaccinatie, doodschouw, keuring van vlees en andere levensmiddelen (vleeskeuringswet), schoolarts, gezondheidscommissie.
Militaire zaken / Militie
defensie, marine, vergoeding inkwartiering, opkomst met spoed, scheepssoldij, ondersteuning, gewapende dienst, ontslagbewijzen. Vanaf 1923: zie dienstplicht.
Monumenten
Motor- en rijwielwet
Natuurmonumenten
noodboswet: zie monumenten.
Nederlanderschap
paspoorten, nationaliteitsbewijzen, naturalisatie.
Onderwijs (lager -)
scholen, personeel, declaraties, subsidies (rijksvergoeding), leerplannen, vervolgonderwijs, onderwijzerswoningen, leermiddelen en schoolbehoeften, verslagen schoolcommissie.
Onderwijs (vak-)
hoger-, middelbaar en nijverheids onderwijs
Pensioenen
gemeente-ambtenaren, onderwijzers, grondslagen.
Polderaangelegenheden
Politiewezen
personeel (veldwachter), vereniging en vergadering, openbare vermakelijkheden, buskruitvervoer, collecten, verlotingen, politievergunningen, bescherming van personen, vreemdelingenwet, burgerwacht, loterijwet, bioscoopwet.
Posterijen
girodienst.
Rekening (gemeente)
Spaarbanken
banken van lening.
Statistiek
geboorten, huwelijken, overlijden. Zie ook: bevolking, lager onderwijs, drankwet.
Strafverordening
Telefoon en telegraaf
radio.
Trekhondenwet
Uitreiken van stukken en uitnodigingen
Vervoermiddelen
wet betreffende de openbare middelen van vervoer, spoorwegen, tramdienst.
Veterinaire politie
besmettelijke veeziekten, hondsdolheid.
Visserijwet
visakten.
Vreemdelingenverkeer
Wapenwet
ook vuurwapenwet.
Waterstaat en waterstaatswerken
wateren, duikers, kanalen, riolen, veren, bruggen, schoeiingen, schouw.
Wagen
bestaande wegen, straten en pleinen, beplantingen, uitwegen, legger der wegen, hand- en spandiensten.
Werken (Openbare)
Werkloosheid en arbeidsbemiddeling
bestrijding, verzekering, werkverschaffing.
Woningwet
woningbouw met rijks- en gemeentesteun, verbeteringen, noodwoningen, middenstands woningbouw, onbewoonbaar-verklaring van woningen.
Woonwagens en woonschepen
IJk en herijk
Zetters (college van -)
Zaken (overige -)
niet tot andere rubrieken behorende aangelegenheden.
Kenmerken
Datering:
1811 - 1940
Plaats:
Dodewaard
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1811 - 1940
Omvang in meters:
28,75
Openbaarheid:
Onbeperkt
Toegangstitel:
W.F.M. Ahoud, Inventaris van de archieven van het gemeentebestuur van Dodewaard 1811-1940 (1970)
Gemeente:
Neder-Betuwe
Locatie:
Dodewaard
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS