Alle bestanden

Uw zoekacties: Wapenalbum van familiewapens Bommelerwaard
x3236 Archief van de Historische Kring Bommelerwaard, 1963 - 2004 (2006)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3236 Archief van de Historische Kring Bommelerwaard, 1963 - 2004 (2006)
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Historische Kring Bommelerwaard
De Kring is opgericht tijdens een vergadering op 29 september 1964. Het doel van de kring is, op de statutaire formulering na, in wezen ongewijzigd gebleven: het bevorderen van de kennis en de belangstelling voor het rijke verleden van de Bommelerwaard. Dit tracht de Kring vooral te bewerkstelligen door het organiseren van excursies en lezingen, de uitgave van een historisch tijdschrift en het verrichten van onderzoek in werkgroepen. Verder stimuleert de Kring de regionale geschiedbeoefening door het uitreiken van een vijfjaarlijkse prijs tijdens jubileumjaren en worden uitgaven over de geschiedenis ondersteund via een eigen bescheiden publicatiefonds. Om de regionale samenwerking op het gebied van de historie te bevorderen (sinds de oprichting van de Kring zijn in de Bommelerwaard verschillende andere - lokale - clubs actief geworden) heeft de Kring het Historisch Platform Bommelerwaard ingesteld. Sinds 2005 heeft de Kring een webpagina op het Internet.
Het archief
De stukken zijn in 2004 inbewaring gegeven bij het Streekarchief Bommelerwaard. Er heeft nooit een centrale archiefvorming plaatsgevonden bij de vereniging. De bewaarde archivalia zijn afkomstig van verschillende bestuursleden, met name de voorzitters, secretarissen en penningmeesters. In 2012 volgde een kleine aanvulling afkomsitg van de oud-voorzitters T. Blom en J. Scheurwater. De correspondentie is niet in zijn geheel bewaard gebleven. In de eerste jaren werd veel schriftelijk afgehandeld, sinds 1990 worden steeds meer zaken eerst telefonisch en later per e-mail geregeld zonder dat er archivalia bewaard blijven. De bijlagen bij de financiële jaarstukken zijn en worden na zeven jaar vernietigd. Tot 2004 is er een grootboek bijgehouden op schrift, vanaf 2004 gebeurt dit via de computer.
In 1986 ontving de kring uit de nalantenschap van mr. R.A. Rueb, het grootste deel van diens collectie genealogische aantekeningen. Deze collecties is tot 1997 beheerd door kringlid C.J.W. van Meurs. Dat jaar is de collectie overgedragen aan het Streekarchief Bommelerwaard (archiefblok 3162).
In 2005 werd de Stichting Cultuurhistorisch Erfgoed in de Bommelerwaard, opgericht door oud-(bestuurs)lid Corry Frankenhuis, overgedragen aan de Historische Kring Bommelerwaard. Uiteindelijk is besloten deze stichting te ontbinden en het batig saldo onder te brengen in een nieuw te vormen Corry Frankenhuisfonds van de kring. Het archief van de stichting is in 2006 geschonken aan het Streekarchief Bommelerwaard (archiefblok 3268).
Het archief omvat momenteel 1 strekkende meter. Alle stukken zijn openbaar, met uitzondering van nummer 3236/39 dat een beperking heeft van 50 jaar.
Sil van Doornmalen
Literatuur
Tussen de Voorn en Loevestein, 1964 - heden.
- G. van Tussenbroek, Honderd keer 'Tussen de Voorn en Loevestein', een terugblik, in: Tussen de Voorn en Loevestein XXXIV(1998)nr.100, p.1-6
Bijlagen Inleiding
BIJLAGE: UITGAVEN VAN DE HISTORISCHE KRING BOMMELERWAARD
Algemeen
* W. Dingemans en J. Groenendijk, Zoeklicht op Bommelerwaardse families. Kwartierstatenboek van Bommelerwaardse geslachten. 2004. 352 blz.
Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Kring. Samengesteld met medewerking van het Genealogen Contact van de Kring.
* T. Blom, C. van der Stelt, Rondgang door kasteel Nederhemert, Nederhemert 2004. 35 blz..
Uitgegeven door de Werkgroep Nederhemert bij gelegenheid van de afronding van de 1e fase van de restauratie van kasteel Nederhemert.
* J.N.A. Groenendijk en M. Witteveen-Jansen, Omringd van Maas en Waal : de Bommelerwaard in rijmen en verzen / verzameld, ingeleid en toegelicht of opnieuw berijmd door J. Groenendijk en M. Witteveen, Zaltbommel 1999. 123 blz.
Uitgegeven bij het 35-jarig jubileum van de Kring
* J.C.A.M. Bervaes, Zijn er nog grenzen : Overblijfselen van de ontginningsgeschiedenis van de Bommelerwaard, Zaltbommel/Arnhem 1998. 71 blz.
Uitgegeven naar aanleiding van de uitwerking van het Regionaal Plan Bommelerwaard
* J.J.A. Buylinckx, J.N.A. Groenendijk, H.M.A.J. van Houten, J.M. van Vossen, M. Witteveen-Jansen (red.), Een beeld van de Bommelerwaard, Zaltbommel 1994. 207 blz.
Uitgegeven bij het 30-jarig jubileum van de Kring
* M. Witteveen-Jansen (red.), Bommelerwaard eiland in de geschiedenis Zaltbommel 1991. 95 blz.
Uitgave van de lezingen gehouden op het symposium ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Kring in 1989
* E. Können, De graftekens op de Joodse begraafplaats te Zaltbommel, Zaltbommel 1986. 37 blz.
Voorlopige uitgave van een werkgroep van de Kring die onderzoek deed naar de Joodse geschiedenis
Open Monumentendag
* Historische Kring Bommelerwaard (ed.), De Bommelerwaardroute, 1989.
Uitgegeven bij Open Monumentendag 1989
* Historische Kring Bommelerwaard (red), Monumenten tussen de Voorn en Loevestein, 1989. 96 blz.
Uitgegeven bij Open Monumentendag 1989
Lesbrieven en diaseries
* Historische Kring Bommelerwaard (red.), Bodemvondsten in de Bommelerwaard : Lesbrief voor de basisschool, Zaltbommel 1997. 18 blz.
* Historische Kring Bommelerwaard (red.), De Bommelerwaard bevrijd : Zo beleefden wij de oorlog, Zaltbommel 1995. 31 blz.
* W.H.T. Knippenberg, De geschiedenis van de Bommelerwaard 1, diaserie voor het onderwijs : voorgeschiedenis en vroegste geschiedenis, [Zaltbommel, ca.1978]
* J.H. de Groot, De geschiedenis van de Bommelerwaard 2, diaserie voor het onderwijs : de Bommelerwaard bedijkt, [Zaltbommel, ca. 1978]
* H.J.G.J. van Heeswijk, De geschiedenis van de Bommelerwaard 3, diaserie voor het onderwijs : kastelen in de Bommelerwaard, [Zaltbommel, ca. 1978]
Kenmerken
Datering:
1963 - 2004 (2006)
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1963 - 2004 (2006)
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
1,75
Gemeente:
Regionaal
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS