Alle bestanden

Uw zoekacties: Wapenalbum van familiewapens Bommelerwaard
x3497 Collectie aanwinsten en documentatie met betrekking tot de Bommelerwaard, 14e eeuw - 2013
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3497 Collectie aanwinsten en documentatie met betrekking tot de Bommelerwaard, 14e eeuw - 2013
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De collectie Aanwinsten en documentatie bevat een grote variëteit aan stukken, afkomstig van heel veel verschillende personen en instellingen. Het is een beetje een 'rommelcollectie', die echter toch veel waardevolle stukken bevat. De meeste archiefdiensten hebben wel van dit soort collecties, bekend onder namen als 'Documentatiecollectie', 'Collectie handschriften', 'Collectie losse aanwinsten' , 'Collectie schaduwarchieven', etc. Het Streekarchief Bommelerwaard probeerde al dit soort stukken in één collectie onder te brengen. Gelukkig kan er via dit geautomatiseerde bestand gezocht worden op alle mogelijk trefwoorden. De collectie bestaat onder meer uit:
- Losse schenkingen behorend tot archieven waarvan het streekarchief de rest van het archief niet in bezit heeft. Van een of enkele archiefstukken wordt dan geen apart archiefblok gevormd. Soms komt later alsnog de rest van zo'n archief onder het beheer van het streekarchief en worden de stukken uit de collectie aanwinsten en documentatie daarmee verenigd in een afzonderlijk archiefblok en beschreven in een aparte inventaris.
- Stukken overgedragen aan het streekarchief door het Maarten van Rossummuseum. Dit museum en de voorloper ervan, de Oudheidkamer voor Zaltbommel, de Bommelerwaard en Heerewaarden, kregen veel schenkingen van particulieren, vooral in de tijd vóórdat in 1983 het streekarchief werd opgericht. Het museum heeft deze schenkingen nooit goed van elkaar gescheiden bewaard en vrijwel nooit genoteerd van wie ze die schenkingen kregen. Daarmee kunnen de stukken helaas niet goed in hun juiste contekst beschreven en bestudeerd worden. In de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw zijn die stukken allemaal overgedragen aan het streekarchief.
- Krantenknipsels, o.a. afkomstig van de regioredactie Bommelewaard van het Brabants Dagblad en de redactie van De Toren en van de diverse voormalige gemeenten van vóór de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1999.
- Documentatie en correspondentie door het streekarchief gevormd bij genealogisch onderzoek (deels voor derden).
- Losse schepenakten van de rechtbanken in de Bommelerwaard of van buiten de Bommelerwaard, maar waarvan een van de handelende partijen afkomstig is uit de Bommelerwaard. Een deel van die akten is eveneens afkomstig van het Maarten van Rossummuseum. Van de meeste van de losse schepenakten zullen in de registers van (voluntaire) akten in de diverse oud-rechterlijke archieven ook wel afschriften bewaard zijn gebleven. Ook in een aanhangsel bij het Archief van de stad Zaltbommel (1293) 1327 - 1815 (archiefblok 3020) zijn diverse losse schepenakten opgenomen.
Alhoewel ze feitelijk niet tot dat archief behoren, zijn ze daarbij gelaten omdat ze al waren opgenomen in de in 1935 verschenen inventaris van dat archief van de hand van Van de Ven. In feite gaat het bij de schepenakten in deze Collectie aanwinsten en documentatie dus om dezelfde soort akten.
- Kopieën van stukken over de Bommelerwaard uit archieven die niet bij het Streekarchief Bommelerwaard berusten. Vaak gekregen van onderzoekers.
- Stukken en documentatie over onderzoeken door medewerkers van het streekarchief of door derden, die als basis gediend hebben voor publicaties of die niet tot publicaties hebben geleid (indien er wel gedrukte publicaties zijn, zijn die opgenomen in de bibliotheek van het streekarchief).
J.J.A. Buylinckx.
De beschrijvingen van de stukken is vaak voorlopig en daardoor summier en onvolledig. De collectie wordt enerzijds voortdurend aangevuld, anderzijds verdwijnen er nummers die in andere archiefblokken worden opgenomen of kopieën waarvan inmiddels de originelen zijn verworven en in een ander archiefblok zijn opgenomen. Ook kan het zijn dat stukken overgedragen worden aan andere archiefinstellingen als bij bestudering blijkt dat ze daar thuis horen. De collectie omvat momenteel ca. 30 strekkende meter. Aan de openbaarheid van sommige stukken zijn beperkingen gesteld. Als dat zo is, is dat bij de beschrijvingen vermeld.
Deze collectie is afgesloten op de datum van de samenvoeging van het Streekarchief Bommelerwaard met het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel per 1 januari 2014. Voor het Regionaal Archief Rivierenland werd per die datum een nieuwe collectie aanwinsten en documentatie opgestart, archieftoegang 1575.
De rubrieksindeling van dit soort collecties met een zeer diverse samenstelling is lastig. Er is een indeling gemaakt die naast de rubriek 'Algemeen / Regionaal' rubrieken kent per voormalige gemeente (van voor de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1999) en een rubriek voor stukken over het polderdistrict.. Een dergelijke indeling is niet erg nuttig, maar meestal zal er toch op trefwoord gezocht worden. Op het einde van de inventaris zijn voorlopig nog enkele restrubrieken opgenomen, waarvan een van stukken waarvan vermoed wordt dat ze allemaal afkomstig zijn van P. van Essen. Waarschijnlijk zullen die stukken nog eens in een apart archiefblok worden opgenomen.
Kenmerken
Opmerkingen:
Met de samenvoeging van het Streekarchief Bommelerwaard met het Regionaal Archief Rivierenland per 1 januari 2014 is deze collectie afgesloten. Aanwinsten, ook die van de Bommelerwaard, worden sindsdien opgenomen in archieftoegang 1575.
Datering:
14e eeuw - 2013
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
14e eeuw - 2013
Omvang in meters:
32
Gemeente:
Regionaal
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS