Alle bestanden

Uw zoekacties: Wapenalbum van familiewapens Bommelerwaard
x2119 Archief van het gemeentebestuur van Buurmalsen, 1818 - 1920
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2119 Archief van het gemeentebestuur van Buurmalsen, 1818 - 1920
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1.1. Geschiedenis
2119 Archief van het gemeentebestuur van Buurmalsen, 1818 - 1920
1. Inleiding
1.1.
Geschiedenis
"...Buurmalsen, gemeente in het graafschap Buren, Benedendistrict der provincie Gelderland, arrondissement Tiel, kanton Culemborg (8 k.d., 23 m.k., 9 s.d.); palende Noord aan de gemeente Buren, Oost aan de Molengracht, die het van dezelfde gemeente scheidt, Zuid aan de Linge, waardoor het van Geldermalsen gescheiden wordt, West aan de gemeente Beest. Zij bevat de dorpen Buurmalsen en Tricht benevens de oude heerlijkheid Reijersoort, beslaat eene oppervlakte van 2051 bunder 14 vierkante roeden 35 vierkante ellen, telt 228 huizen en ruim 1100 inwoners, die meest hun bestaan vinden in landbouw en veeteelt. De Hervormden, die er ruim 1000 in getal zijn, maken twee gemeenten uit, namelijk die van Buurmalsen en Tricht, en hebben in elk dezer gemeenten ééne kerk. De Rooms-Katholieken van welke men er ongeveer 100 heeft, behooren tot de stat. van Buren. Men heeft in deze gemeente twee scholen, ééne te Buurmalsen en ééne te Tricht.
Het dorp Buurmalsen, Buermalsen, oudtijds Burgmalsen, of Borchmalsen ligt 2 uur West van Tiel en 2 uur Zuid-Zuid-Oost van Culemborg, aan de Linge. Men wil dat dit dorp, benevens het aan de overzijde der Linge gelegen Geldermalsen, reeds onder den naam van Malsna vermeld worden, in eenen brief van het jaar 850, waarbij eenige goederen aan Ludgerus, den tienden Bisschop van Utrecht, geschonken werden, terwijl men in eenen brief van Keizer Otto III, in het jaar 926 uitgegeven, den naam van Malsne gespeld vindt. Anderen beweren, dat Buurmalsen eerst in 1141 door Heer Jan van Arkel, als hij uit het Heilige Land terug kwam, gesticht zij, waarschijnlijker komt het ons echter voor, dat het door dien Heer is vergroot geworden, als wanneer dit beter is overeen te brengen, zoo met het hiervoren gezegde, als met de nader te vermelden stichting der kerk. Men telt te Buurmalsen, in de kom van het dorp 91 huizen en 430 inwoners.
De kerk, zoude naar men wil door den H. Suitbertus, die in het jaar 715 overleed, ingewijd zijn. Deze kerk was, volgens een handschrift van St. Pieterskerk te Utrecht, in dien kerk ingelijfd, hebbende het kapittel van St. Pieter de begeving van de kerk te Buurmalsen, onder zekere voorwaarden, overgedaan aan den Abt van Marienweerd. De kerktoren heeft geen uurwerk, maar eene zeer groote klok, waarop men twee Mariabeelden met het kind Jezus ziet; terwijl in den bovenrand staat: St. Salavtor is myn name/Mijn geclanc is voer Godt bequaem/Den vremden roep ic/Den doode overlui ic/Haghel donner en festoen/ic herinner boemelend/Ao. MDXXII. De hervormde gemeente van Buurmalsen behoort tot de klassis van Tiel, ring van Culemborg, en telt ongeveer 400 zielen. De eerste, dien wij hier als Predikant vermeld vinden, is geweest Henricus Billichius, die in het jaar 1607 de dienst waarnam. De dorpsschool wordt door een gemiddeld getal van 30 leerlingen bezocht. De groote en kleine tienden van Buurmalsen werden, in het jaar 1378 (volgens anderen in het jaar 1373) door Otto, Heer van Arkel, gegeven aan het kapittel, door hem te Gorinchem gesticht.
Tricht, dorp in het graafschap Buren, provincie Gelderland, Beneden-distrikt, arrondissement en 3 uur West van Tiel, kanton en 11/2 uur Zuid-Zuid-Oost van Culenborg, gemeente en 1/2 uur West van Buurmalsen, aan en beneden den Lingendijk. Men telt in de kom van het dorp 154 huizen en 790 inwoners, en met de kerkeleijk daartoe behorenden heerlijkheid Reijeroord, 151 huizen en 800 inwoners. Waarschijnlijk heeft dit dorp zijnen naam van het Latijnsche woord Trajectum, hetwelk veer of de plaats van gewoonlijken overtogt over eene rivier, beteekent, waaraan in vroegere tijden veel plagt gebruikt te worden gemaakt. De inwoners, die er, op 20 na, allen Hervormd zijn, onder welke 220 Ledematen, maken eene gemeente uit, die tot de klassis van Tiel, ring van Culenborg behoort. De eerste, die in deze gemeente het leeraarambt heeft waargenomen, is geweest Johannes Wigclius, die in het jaar 1599 herwaarts kwam en in het jaar 1615 opgevolgd werd door Bartholomeus Schaats, die hier overleden schijn te zijn. Het beroep is eene koninklijke collatie. Tricht heeft van ouds slechts eene kapel gehad, welke onder de parochiekerk van Buurmalsen behoorde, doch deze is in het jaar 1315 tot eene parochiekerk verheven, en met betere inkomsten voorzien. zoo als dit haar, bij eenen open brief van Heer Gerard, Deken van St. Pieterskerk te Utrecht en Algemeen Vikaris van Guido van Avesnes, den twee en veertigsten Bisschop van Utrecht, bevestigd is. Deze kerk is een Gotisch gebouw, met eenen toren, doch zonder orgel. De Rooms-Katholieken, die er 12 in getal zijn, worden tot de stat. van Buren gerekend. De Israëlieten, van welke men er 8 telt, behooren tot de ringsynago van Buren. De dorpsschool wordt gemiddeld door een getal van 80 leerlingen bezocht. Bij dit dorp liggen de buitengoederen het Hof en Craijenstein. De kermis valt in op den Zondag van volgenden op den 19 September." * 
1.1.1. Onderwijs
1.1.2. Landbouw, veeteelt en nijverheid
1.2. Verantwoording inventarisatie
Kenmerken
Datering:
1818 - 1920
Plaats:
Buurmalsen, Tricht
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1818 - 1920
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
27
Openbaarheid:
Onbekend
Gemeente:
Geldermalsen
Locatie:
Buurmalsen, Tricht
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS