Archieven

 

Uw zoekacties: Katholiek Doop- en Trouwboek Culemborg 1788-1812
1513 Archief van de Bank van Deil, 1536-1811
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
8. Bijlagen bij de inleiding
8.1. Literatuurlijst
1513 Archief van de Bank van Deil, 1536-1811
Inleiding
8. Bijlagen bij de inleiding
8.1.
Literatuurlijst
NB:
Exemplaren van vrijwel alle in deze lijst genoemde werken zijn opgenomen in de bibliotheek van het Regionaal Archief Rivierenland en te raadplegen op de studiezaal van de dienst.
Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken, met de daartoe behorende instructien voor alle openbaare aanklagers, rechtbanken en gerechtshoven in de Bataafsche Republiek, Den Haag 1799.
Broers, E-J., Rabauwen, Vagebonden en lediggangers. Criminele voorouders berecht en bestraft, Apeldoorn-Antwerpen 2017.
Broers, E.J.M.F.C., Straf en schadevergoeding. Drie historische hoofdstukken, Oisterwijk z.jr.
Harenberg (e.a., ed.), E.J., Oorkondeboek van Gelre en Zutphen tot 1326, 8 delen, 's-Gravenhage 1980-2003 (Voor de digitale versie zie: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/ogz/#page=0&accessor=toc&view=homePane).
Heeswijk, J.H.G.J. van, Iets over de rechterlijke indeling van de Bommelerwaard, in: Tussen de Voorn en Loevestein, jrg. VI (1970), nr.17, p.22-24.
Kuys, J., Dagelijkse heerlijkheden in de Bommeler- en Tielerwaard tot omstreeks het midden van de zeventiende eeuw, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, 70 (1978-1979), p.1-35.
Kuys, J, De ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca. 1250-1543), Nijmegen 1987 (= Publicaties Gerard Noodt Instituut, deel 10).
Land-regt van Thielre- en Bommelreweerden, mitsgaders Herwaarden, voorts de Heerlykheden en Gerigten daar onder resorterende, als ook 't Ampt van Beest en Renoy, Arnhem 1721 (Tweede editie: Arnhem 1804).
Loon (ed.), W. van, Groot Geldersch Placaet-boeck, deel I Nijmegen 1701, deel II Nijmegen 1703, deel III, H. Cannegieter (ed.) Arnhem 1740.
Maanen, P. van, De Schepenbank van Waardenburg, in: Acqua Vitae, tijdschrift van de afdeling Betuwe van de Nederlandse Genealogische Vereniging, jr. 20 (2018), nr. 1, p.20-23.
Monté ver Loren, J.PH. de, en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse Omwenteling, 7e herziene druk, Deventer 2000.
Moorman van Kappen, O., De historische ontwikkeling van het waterschapswezen, dijk- en waterschapsrecht in de Tieler- en Bommelerwaarden tot het begin der negentiende eeuw, in: O. Moorman van Kappen (e.a.), Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tieler- en Bommelerwaard, Tiel-Zaltbommel 1977, p.3-233.
Nijhoff, I.A., Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegeven oorkonden opgehelderd en bevestigd, 6 delen, Arnhem 1830-1875.
Overdijk, D.A.J., De gewoonte is de beste uitleg van de wet. Een onderzoek naar de invloed van het Hof van Gelre en Zutphen op de rechtspleging in criminele zaken in het Kwartier van Nijmegen in de zeventiende en achttiende eeuw (Rechtshistorische Reek van het Gerard Noodt Instituut nr. 43), Nijmegen 1999.
Remonstrantie aen die edele mogende heeren, d'heeren staten deses vorstendoms Gelre en Graefschaps Zuthpen, die schepenen der vijf hooghe gerichten der stadt ende landen van Bommel, Thielre- en Bommelerweerden, Bommel, Thuyl, Deyl, Driel ende Zuylichem, z.pl. 1667 (Betreft een zaak die Adriana Byl, weduwe Henrick Has heeft aangespannen voor het hof van Gelre en Zutphen tegen Jan Jansen van Driel).
Sloet (ed.), L.A.J.W., Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen, tot op den slag van Woeringen, 5 juni 1288, 3 delen, 's-Gravenhage 1872-1876.
Ven, A.J. van de, De rechtsbedeeling bij de dorpsgerichten in de Bommeler- en Tielerwaarden, in: Verslagen en Mededelingen Oud Vaderlands Recht (VMOR), deel 8 (1935), nr. 5, p. 375-419.
Vermeulen, F.A.J., De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste stuk: de monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard, Tweede aflevering, B. De Tielerwaard, 's-Gravenhage 1946.
Kenmerken
Datering:
1536 - 1811
Datering:
1536 - 1811
Plaats:
Deil
Verversingsgraad:
onregelmatig
Opmerkingen:
Gelders Archief met toegangsnr. 0142. Getekende vervreemdingsovereenkomst 30-05-2013 zit in dossier 0040/443 Overname archieven Gelders Archief.
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1536 - 1811
Archiefnaam:
Archief (ORA) van de bank van Deil (rechtbank voor de plaatsen: Deil, Drumpt, Wadenoijen, Geldermalsen, Enspijk, Rumpt, Gellicum en Meteren)
Omvang in meters:
27,6
Openbaarheid:
Onbeperkt
Gemeente:
Regionaal
Locatie:
Deil
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS