Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Beusichem, 1946 - 1978
x0760 Archief van de Hervormde gemeente Buren, 1620 - 2008
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0760 Archief van de Hervormde gemeente Buren, 1620 - 2008
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inventaris
Inleiding
1. Identificatie
2. Context
3. Inhoud en structuur
0760 Archief van de Hervormde gemeente Buren, 1620 - 2008
Inleiding
3.
Inhoud en structuur
Bereik en inhoud: dit archief bevat stukken die voortvloeien uit zowel de organisatie als taakuitvoering van de voormalige Nederduits-Gereformeerde Gemeente Buren; vanaf 1816 de Hervormde Gemeente Buren.
Het oudste stuk in dit archief is een verordening op het overluiden van de doden en het begraven uit 1620. Een vrijwel volledige serie kerkenraadshandeilngen (notulen / acta) is aanwezig vanaf 1633. Oudere jaarrekeningen zijn aanwezig in het Oud Archief van Buren. De oudste rekening is van 1602. Deze is getranscribeerd door L. Meydam. Voor de doop-, trouw- en begraafgegevens moet deels in de collectie dtb's van het RAR worden gezocht. De beschrijvingen ervan zijn wel in de inventaris opgenomen. Zie de opmerkingen bij Verwant materiaal.
Enkele stukken die in eerdere lijsten vermeld waren, werden bij de inventarisatie niet aangetroffen: 45A. Plattegrond van de kerk met weergave graven en kelders 1650 en de jaarrekeningen van de kerkvoogdij van 1937-1972. Ook ontbreken enkele doop- en trouwboeken na 1953, die in een lijst waren vermeld. Deze zijn waarschijnlijk nog bij de kerk aanwezig.
Selectie: bij de inventarisatie van het archief in 2015 zijn stukken, die op basis van algemeen geldende selectiecriteria vernietigbaar zijn, apart geplaatst. Van deze vernietigbare stukken is een lijst gemaakt, die voorgelegd wordt aan de kerkenraad. De omvang van het voor vernietiging geselecteerde materiaal bedraagt 3,5 meter.
Aanvullingen: Het archief werd in 1928 geïnventariseerd door G. Stadermann onder toezicht van de archivaris van de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1954 werd hierop een eerste aanvulling beschreven. Rond 1980 werd een volgende aanvulling beschreven in een lijst zonder nummers. Tenslotte maakte L. Meydam in 2009 een globale plaatsingslijst van een volgende aanvulling met de inhoud van 75 dozen.
Ordening: Er was, buiten de inventaris van de oudste stukken, geen orde in het archief aanwezig. Het grootste deel was globaal in een plaatsingslijst omschreven. Ook kon geen oude orde worden vastgesteld. Het archief is geordend in een bij het Regionaal Archief Rivierenland vervaardigd rubriekenschema voor archieven van hervormde gemeenten. Dit schema is gebaseerd op een combinatie van enkele standaardschema's voor kerkarchieven. Er is een hoofdindeling in Kerkenraad en Kerkvoogdij. Er is geen apart archief van de diaconie onderscheiden omdat de diakenen tot de reglementswijziging van 1951 niet apart vergaderden, maar altijd samen met ouderlingen en predikant in de kerkenraad. Wel hield de diaconie een aparte financiële administratie bij. De diaconale stukken zijn als apart hoofdstuk 'diaconale zaken' onder het archief van de kerkenraad terug te vinden.
De verdere indeling van de rubrieken is gebaseerd op een hoofdindeling 'algemene aard' en 'afzonderlijke onderwerpen'. Bij de verdere onderverdeling in subrubrieken is het vervaardigde schema gehanteerd.
4. Voorwaarde voor raadpleging en gebruik
5. Verwant materiaal
6. Aantekeningen
7. Beschrijvingsbeheer
8. Bijlagen: lijsten van pastoors, predikanten, ouderlingen en diakenen
Kenmerken
Datering:
1620 - 2008
Plaats:
Buren
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1620 - 2008
Omvang in meters:
8,87
Openbaarheid:
Persoonsgegevens na 100 jaar - zie inventaris
Toegangstitel:
Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente Buren door B.M. van Dijk, 2015.
Gemeente:
Buren
Locatie:
Buren
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS