Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van de familie Lenshoek, 1583 - 1960
x3239 Archief van de familie Lenshoek, 1583 - 1960
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3239 Archief van de familie Lenshoek, 1583 - 1960
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Familie Lenshoek
2. Heerlijkheid Kerkwijk
3. Archief
3239 Archief van de familie Lenshoek, 1583 - 1960
Inleiding
3.
Archief
In 1994 kreeg het Streekarchief Bommelerwaard enkele archiefstukken betreffende leden van het geslacht Lenshoek. Ze waren afkomstig van het Maarten van Rossum Museum te Zaltbommel. De stukken werden opgenomen in de collectie Aanwinsten. Jaren later, in 2003, werd het Streekarchief Bommelerwaard benaderd door de heer A.C. Molendijk, antiquair te Alblasserdam, over een verpondingsregister van de heerlijkheid Kerkwijk uit de jaren 1652 tot circa 1800. Het bleek te gaan om een register dat was aangelegd op verzoek van Peter Lenshoek, ambachtsheer van Kerkwijk sinds 1764. Over de herkomst deelde de heer Molendijk niets mee. Uiteindelijk heeft het streekarchief het register verworven via de Stichting Vrienden van het Streekarchief Bommelerwaard. Kort daarop meldde de heer Molendijk het bezit van een origineel wapendiploma van de ambachtsheerlijkheid Kerkwijk uit 1818. Dit diploma is aangekocht door de gemeente Zaltbommel en overgedragen aan het Streekarchief Bommelerwaard. Enkele maanden later werd het Maarten van Rossum Museum in Zaltbommel benaderd of men belangstelling had voor een kaart uit 1776 van de heerlijkheid Kerkwijk. In overleg met het museum heeft het streekarchief vervolgens belangstelling getoond voor de kaart. Daarop volgde een bezoek aan mevrouw C. Lenshoek-Geluk in Krabbendijk waar de kaart berustte.
Mevrouw Lenshoek-Geluk bleek een familiearchief te bewaren van de familie Lenshoek, waaronder stukken van de heren van Kerkwijk. Een geslachtsregister van de familie uit 1798, samengesteld door Scipio Oudkerk, berust bij het Centraal Bureau voor genealogie. Mevrouw Lenshoek heeft alle resterende archiefstukken met daarbij de kaart van de heerlijkheid en nog enkele prenten aan het Streekarchief Bommelerwaard geschonken. Een deel van de familiepapieren betreffende de Lenshoeken in Zeeland (met verwante families Soutendam en Dresselhuijs) is overgedragen aan het gemeentearchief te Goes.

Het wapendiploma dat het streekarchief had aangekocht was ook afkomstig uit het bezit van mevrouw Lenshoek-Geluk. Over het verpondingsregister kon zij geen duidelijkheid verschaffen.
Tot de stukken behoorden ook archiefstukken van heren van de heerlijkheid voordat deze in in 1764 handen kwam van de familie Lenshoek. Deze stukken zijn in drie rubrieken te verdelen: archivalia die te beschouwen zijn als retroacta bij de verwerving van de heerlijkheid door de familie Lenshoek in 1764 (o.a. de oudere eigendomsbewijzen), stukken betreffende het beheer door leden van de familie Lenshoek van de goederen van heren van Kerkwijk en enkele stukken, met name betreffende kerkelijke zaken, van voor 1764 waarin de rol van de familie Lenshoek niet duidelijk is. Voorzover ze de heerlijkheid betreffen zijn deze laatste stukken als heerlijkheidsarchief beschouwd.
In 2004 kreeg het streekarchief van mevrouw Dekker-Lenshoek in Assen een dienstbodenregister geschonken afkomstig van Peter Cornelis Lenshoek uit Kerkwijk en zijn nazaten over de periode 1805 - 1916.
In het archief van de familie Philips (archiefblok 3006) berusten enkele stukken betreffende Peter Cornelis Lenshoek, zijn echtgenoote Elisabeth Pool en hun zoon Willem Menuardus Lenshoek. Henri Louis Philips was een schoonzoon van genoemde Peter Cornelis Lenshoek. In de oud-rechterlijke archieven van Ammerzoden en het hoge gerecht van Zuilichem, berusten eveneens archivalia die de familie betreffen (archiefblokken 3186 en 3191), net als in het archief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (archiefblok 3144)
S.E.M. van Doornmalen, augustus 2005.
Literatuur
J.S. Veen en J.J.S. Sloet, Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, Kwartier van Nijmegen, Arnhem z.j. Werken Gelre.
J.C. Kort, 'Leenhoven van de heren van Vianen 1292 - 1666', in: Ons Voorgeslacht, maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, 40(1985) nr.353 p.418 - 437.
A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familieën, Groningen 1885-1890, deel 2, p.
Lenshoek, in: Nederlands Patriciaat 8 (1917)
W.W. van Valkenburg, 'Lenshoek', in: De Nederlandsche Leeuw 1953, kolom 170.
R.A. Rueb, 'Lenshoek', in: Tussen de Voorn en Loevestein X(1973) p.47.
J. Kuys, 'Dagelijkse heerlijkheden in de Bommeler- en Tielerwaard tot omstreeks het midden van de zeventiende eeuw' in: Bijdragen en Mededelingen Gelre LXX (1978/1979)p.1-35.
W.H. Dingemans, 'Lenshoek', ongepubliceerde genealogische aantekeningen 2004.
Bijlagen Inleiding
BIJLAGE
Overzicht van heren en vrouwen van de heerlijkheid Kerkwijk
Ivo van der Rivieren 1610 - 16??
Johan van der Rivieren 16?? - 1632
Rutger van der Rivieren 1632 - 1633
Maximiliaen van der Rivieren 1633 - 163?
Johan van der Rivieren 163? - 1639
Wilhelmina Coignet 1639 - 1655
Johan Cuyck van Meteren 1655 - 16??
Adriaan Cuyck van Meteren 16?? - 16??
Jan de Goyer 1669 - 1681
Joost Kemp 1681 - 1691/1729
Justus Ranst Kemp 1729 - 1756
Anna Margaritha Meyer, weduwe Van Straten 1756 - 17??
Jan Willem van Straten 17?? - 1760
Johannes van Stock 1760 - 1764
Peter Lenshoek 1764 - 1816
Cornelis Petrus Lenshoek 1816 - 1825 (broer van Peter Lenshoek)
Hendrik Lenshoek 18?? - 1901
Cornelis Egbert Petrus Lenshoek 1901 - 1968 (titel in 1901 gekocht van Hendrik Lenshoek door zijn vader Willem Frederik Karel Lenshoek 1863 - 1935 ten behoeve van zijn zoon)
Kenmerken
Datering:
1583 - 1960
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1583 - 1960
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
0,75
Gemeente:
Zaltbommel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS