Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van de Gecombineerde Weg van Tiel - Buren - Culembor...
x0018 Archief van de Gecombineerde Weg van Tiel - Buren - Culemborg, 1773 - 1975
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0018 Archief van de Gecombineerde Weg van Tiel - Buren - Culemborg, 1773 - 1975
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
1. Voorwoord
2. Inleiding
3. Inventaris
5. Bijlagen
5.1. Bijlage I: Nadere toegang op inv.nrs. met subdossiers die niet in de inventaris zelf zijn beschreven
0018 Archief van de Gecombineerde Weg van Tiel - Buren - Culemborg, 1773 - 1975
5. Bijlagen
5.1. Bijlage I: Nadere toegang op inv.nrs. met subdossiers die niet in de inventaris zelf zijn beschreven
654 - Aankoop van de Domeinen van enkele perceeltjes weg, water, tuin en erven, kadastraal bekend gem. Tiel, sectie D nrs. 2995, 2997, 2998 alle geheel, totaal groot 79,65 are, 1922-1944.
- Aankoop diverse percelen grond te Buren i.v.m. de aanleg van de betonweg, 1935-1936.
- Aankoop grond van de Domeinen t.b.v. de aanleg van de betonweg van Buren naar Kerk-Avezaath, 1935-1940.
- Aankoop voor de verbreding van de weg te Buren van het polderdistrict Buren, sectie E nr. 294, groot 0,0952 ha en sectie E nr.304, groot 0,0908 ha. Tevens verkoop aan G. de Kruijff van een gedeelte van E nr. 304, een ongenummerd stukje weg, 1937.
- Aankoop strookje grond voor bochtverbetering te Drumpt van W. v.d. Kraats, sectie A nr.612, ter grootte van 0,0245 ha, 1940.
- Aankoop van 0,0335 ha van W.A.J. Verhoef te Nijmegen van het perceel Beusichem, sectie E nr. 1063, voor verbetering weg Beusichem gemeentehuis, 1941.
- Aankoop van A. Ousen en O. van Malsen van een gedeelte van het perceel gem. Buren, sectie F nr. 801, groot 49,30 m2, 1950.
- Aankoop van R. van Lutterveld van het gedeelte van perceel Buren, sectie F nr. 823, groot 50 m2, 1951.
- Overdracht van het beheer van een gedeelte van de gecombineerde grindweg, gelegen nabij het gemeentehuis te Beusichem aansluitende op de Ganssteeg, aan de gem. Beusichem, 1951.
- Ruiling van enige stroken grond gelegen in de Dreven onder Buren met de gem. Buren en de dorpspolder Achter den Haag, 1954.
- Aankoop 145 m2 van het perceel kadastraal bekend Avezathen, sectie C nr. 215 bij de Hamse brug van de gem. Zoelen, 1957-1958, 1922-1958
659 - Verpachting van 335 m2 van het perceel Beusichem, sectie E nr. 1063 aan W. van Overbeek voor 1 jaar, 1943.
- Verhuur van een perceeltje grond, nl. een gedeelte van sectie D nr. 3244, ter grootte van 200 m2, 1943-1946.
- Verpachting van een gedeelte van perceel Tiel, sectie D nr. 2997 aan M. Bekker te Tiel, 1944.
- Verhuur twee perceeltjes grond te Tiel, gedeelten van sectie D nr. 2997 en 2998 aan J.J. Daalderop en L.R. Weisfelt, beiden te Tiel, 1944-1946.
- Verhuur van een perceeltje te Drumpt, sectie D nr. 2997 aan F.R.H.F. Vermeulen te Tiel, vervolgens verhuurd aan de NV PGEM, 1944-1963.
- Overdracht huurovereenkomst M. Bekker aan J.D. de Weijer, 1970-1971.
- Gronduitgifte aan W.C. van Nuenen te Tiel voor het gedeelte tussen zijn bouwterrein en de Burg. Meslaan (en uitweg), 1970-1971.
- Verpachting grasland tussen spoorweg Tiel-Kesteren en de Burg. Bönhofflaan te Tiel aan dhr. A.D. Versteegh, 1970-1971.
- Overname van de pacht van het grasland tussen spoorweg Tiel-Kesteren en de Burg. Bönhofflaan te Tiel van dhr. A.D. Versteegh door dhr. J.H. Bongenaar, 1971.
- Verlenging pachtovereenkomst met J.H. Bongenaar tot 1 november 1973, 1971-1972.
- Gronduitgifte aan M. van Toorenenberg te Tiel voor het gedeelte tussen zijn bouwterrein en de Burg. Meslaan (en uitweg), 1971-1972.
- Gronduitgifte aan G.J. Borrias te Tiel voor het gedeelte tussen zijn bouwterrein en de Burg. Meslaan (en uitweg), 1972.
- Gronduitgifte aan J.C. in den Eng te Culemborg voor het gedeelte tussen zijn bouwperceel en de Burg. Meslaan (en uitweg), 1972.
- Verhuur van grondstroken aan de Burg. Meslaan te Tiel (na liquidatie), 1975, 1943-1975
689 - Diversen, 1935-1974.
- Reglement verkeersregels en verkeerstekens, 1967.
- Plaatsen en verwijderen van verkeerstekens bij werken in uitvoering, 1967-1968.
- Aanduiding voetpad langs zuidzijde weg Tiel-Buren in de gem. Buren, 1968.
- Reglement verkeersregels en verkeerstekens; uitvoering verkeersborden in retro-reflecterend materiaal, 1968.
- Reglement verkeersregels en verkeerstekens; vervanging verkeersaanduidingen, 1968.
- Afsluiting Kornedijk, 1968.
- Diverse verkeersmaatregelen in Beusichem, 1968-1970.
- Aanwijzing als voorrangsweg ter plaatse van het Plein te Zoelmond, 1968-1972.
- Voorrangskruising Burg. Meslaan-Prinses Marijkelaan, 1969.
- Vaststelling maximum snelheid voor de Tielseweg te Buren, 1969-1970.
- Aanwijzing als voorrangssplitsing aansluiting Beneden-Molenweg te Zoelmond, 1970.
- Richtlijnen voor het dragen van veiligheidskleding bij werkzaamheden op of bij wegen, 1970.
- Vervanging aanduidingsborden Rode Kruis hulpposten, 1971.
- Plaatsing bord stopverlichting op het Blatumse dijkje te Buren voor de aansluiting op de Tielseweg, 1971-1972.
- Wijziging voorschriften m.b.t. verkeerstekens op borden en op het wegdek, 1972.
- Kosten van het verplaatsen van verkeerslichtinstallaties, 1972.
- Vervanging hek in bochtige gedeelte van de weg door Kerk-Avezaath door bermpaaltjes met reflectoren, 1972.
- Aanwijzing als voorrangskruising Culemborgseweg-Krupheulstraat te Asch, 1972.
- Geslotenverklaring voor het zware verkeer van de Hamse brug, 1972.
- Verkeersmaatregelen in de gem. Buren, 1972.
- Richtlijnen hectometerborden, 1972-1973.
- Aanwijzing als voorrangskruising Burg. Meslaan-Dr. Hoogenboomlaan te Tiel, 1973, 1935-1973
717 - Stamriool door Burg. Bönhofflaan te Tiel, 1966.
- Uitbreiding telefoonnet Culemborg, 1966.
- Het leggen van een gasleiding in enkele wegen te Culemborg, 1966.
- Leggen gasleiding, 1966.
- Plaatsen betonnen versterkerputten (route II A/B), 1966.
- Uitbreidingen telefoonnet te Beusichem, 1967.
- Het leggen van een waterleidingbuis in de Lange Dreef te Culemborg (waterleiding onrendabele gebieden), 1967.
- Riolering in de binnenstad van Culemborg, 1967.
- Het plaatsen en aansluiten van een koppelkast te Culemborg, 1967.
- Het vervangen van een laagspanningskabel door een zwaardere laagspanningskabel te Drumpt, 1967.
- Het leggen van een gasleiding in de Burg. Meslaan nabij de kruising met de President Kennedylaan te Drumpt, 1967.
- Het leggen van een gasleiding in de Daver te Kerk-Avezaath, 1967.
- Uitbreiding telefoonnet Buren, 1967.
- Wijzigingen P.T.T. -tekeningen, 1967-1969.
- Uitbreidingen telefoonnet Zoelen, 1968.
- Plaatsen opjaagpomp te Buren door de NV Waterleiding-maatschappij Gelderland, 1968.
- Plaatsen en aansluiten koppelkast te Drumpt, alsmede van kabels, 1968.
- Toezending nieuwe tekening waar interlokale telefoonkabel moest worden verlegd, 1968.
- Leggen laagspanningskabel door Burg. Meslaan te Drumpt, 1968.
- Leggen gasleiding langs T.B.C.-weg te Kerk-Avezaath (de Woerd), 1968.
- Uitbreiding en wijziging straatverlichting te Kerk-Avezaath, 1968.
- Plaatsen 2 stuks gelijkrichterkastjes in de bermen van de Culemborgseweg te Buren, 1968.
- Uitbreiding telefoonnet Buren, 1968.
- Riolering gedeelte Burg. Meslaan tussen Prinses Marijkelaan en Julianalaan, 1969.
- Riolering gedeelte Burg. Meslaan tussen Prinses Marijkelaan en Burg. Bönhofflaan, 1969.
- Hoofd-watertransportleiding Zoelen-Tiel (kruist de Burg. Meslaan te Tiel), 1969-1970, 1966-1970
723 - Maken uitweg W.J. Gelenz te Drumpt, 1939.
- Maken uitweg M. Kleij te Tiel, 1939.
- Maken uitweg Gouverne te Drumpt, 1939.
- Maken uitweg W. v.d. Kraats te Drumpt, 1940.
- Maken uitweg N.J.M.F. van Everdingen te Buren, 1949.
- Leggen duiker Culemborg door polderdistrict Culemborg, 1949-1950.
- Aanbrengen trottoir tegels fam. Beijer, Hamse brug, 1952.
- Maken uitweg W. van Mourik, Lingedijk te Drumpt, 1953.
- Maken uitweg C. van Arkel te Drumpt, 1954.
- Maken uitweg W.H.J.D. Daalderop te Drumpt, 1955.
- Maken uitwegen naar de Dreef gem. Buren, 1955.
- Maken 7 uitwegen P. van Boort te Drumpt, 1955-1957.
- Maken uitweg H. van Hardeveld te Drumpt, 1956.
- Maken uitweg A.J. Slager te Drumpt, 1956-1957.
- Maken uitweg Dr. Wissing te Buren, 1956-1962.
- Maken uitweg schoolhuis te Kerk-Avezaath, 1957.
- Maken uitweg L.R. Weisfelt te Tiel, 1957.
- Maken uitweg C. Beijnen en R.E. Beijnen te Beusichem, 1957.
- Maken uitweg A.D. van Steenis te Erichem, 1957-1965.
- Maken uitweg J. Verhoef te Beusichem, 1958.
- Maken uitweg H.G. van Maurik te Buren, 1958-1959.
- Maken uitweg S.H.C. van Ooijen te Kerk-Avezaath, 1959.
- Maken uitweg W.C. van Dorp te Beusichem, 1959.
- Maken uitweg Dr. A.H. Stadhouders te Culemborg, 1960.
- Maken uitwegen W. v.d. Kraats te Drumpt, 1960.
- Maken uitweg A.G. van Steenis te Asch, 1960.
- Maken uitweg St. Barbaraziekenhuis te Culemborg, 1960.
- Maken 2 dammen van Pallandtdreef te Culemborg, 1960.
- Maken uitweg mr. H.J. Kwint te Beusichem (naar de Molenweg), 1960-1961, 1939-1961
724 - Maken uitweg J. de Heus, Oranjestraat te Beusichem, 1961.
- Maken uitweg mevr. M. v.d. Valk-van Thienen, Burg. Meslaan te Drumpt, 1961.
- Maken uitweg M. van Rijnberk-van Wiggen, Oranjestraat te Beusichem. 1961-1962.
- Maken uitweg J.G. van Leeuwen te Buren (naar de betonweg), 1961-1962.
- Maken uitweg Culemborgseweg te Asch door de Nederlandsche Heidemaatschappij voor het polderdistrict Lek en Linge, 1962.
- Maken uitweg A. van Mourik, Woerd te Kerk-Avezaath voor zijn gebouwde woning, 1962.
- Maken 4 uitwegen door de gem, Zoelen naar de Dorpsstraat te Kerk-Avezaath, 1962-1963.
- Maken uitweg naar de Tielerweg door D.G. Meurs te Buren, 1963-1964.
- Maken 2 uitwegen naar de Burg. Meslaan door het Chr. Streekziekenhuis "Bethesda" te Tiel, 1963-1964.
- Maken uitweg door A.J. Slager te Drumpt naar weg nr. 30 P.W. (Lingeweg) voor op te richten benzineverkooppunt, 1964.
- Maken 2 uitwegen naar de Dorpsstraat te Kerk-Avezaath door gem. Zoelen, 1964.
- Maken 2 uitwegen naar de Tielseweg door gem. Buren, 1964.
- Maken oprit Lekdijk te Beusichem, 1964.
- Maken uitweg G.F. van Weelie te Erichem naar de Tielseweg, 1964-1965.
- Aanleg parkeerterrein langs en maken van een uitweg op T.B.C.-weg door de erven C.D. Kievith te Beusichem, 1966-1967.
- Maken uitweg op T.B.C.-weg door gem. Beusichem, 1966-1967.
- Wijziging uitweg naar de weg Buren-Zoelmond en leggen duikers onder genoemde weg en de weg Buren-Buurmalsen door gem. Buren, 1966-1968.
- Regeling omtrent in- en uitritten met dhr. Burgers te Asch, 1967-1972.
- Verzoek van E. van Mourik te Zoelmond om vergunning voor een uitweg op weg nr.43 P.W., 1968, 1961-1968
725 - Vergunning voor een uitrit t.b.v. H. van den Oever te Ravenswaay voor zijn perceel aan de Culemborgseweg te Buren, 1970.
- Vergunning uitweg aan W.C. van Nuenen te Tiel voor een bouwterrein aan de Burg. Meslaan naar de T.B.C.-weg, 1970-1971.
- Vergunning uitweg J. van Mourik, Dorpsstraat te Zoelmond, 1971.
- Vergunning voor een tijdelijke uitweg aan de veerweg te Beusichem, 1971.
- Vergunning uitweg L. v.d. Akker, Plein te Zoelmond, 1971.
- Maken uitrit op de Willem van Oranjestraat te Buren t.b.v, een te bouwen garagebedrijf aan de Tielseweg, 1971.
- Vergunning uitweg naar de Molenweg te Beusichem, 1971.
- Vergunning uitritten naar de Tielseweg te Buren, 1971-1972.
- Vergunning uitweg aan M. van Toorenenberg te Tiel voor het gedeelte tussen zijn bouwterrein en de Burg. Meslaan, 1971-1972.
- Vergunning uitweg aan G.J. Borrias te Tiel voor het gedeelte tussen zijn bouwterrein en de Burg. Meslaan, 1972.
- Vergunning uitweg naar de Nieuwe Tielseweg te Buren t.b.v. de woning van dhr. J. Buyss, 1972.
- Vergunning uitweg naar de Oranjestraat te Beusichem, 1972.
- Vergunning uitweg aan J.C. In den Eng te Culemborg voor het gedeelte tussen zijn bouwterrein en de Burg. Meslaan, 1972.
- Vergunning uitweg naar de Oranjestraat te Beusichem t.b.v. de woning van dhr. J.H. Kraay, 1972.
- Verzoek van B. en W. van Tiel om aan de Verenigde Ziekenhuizen Tiel geen uitwegvergunning te verlenen t.b.v. hun terreinen aan de Burg. Meslaan te Tiel, 1972.
- Uitrit t.b.v. woningbouw aan de Oude Tielseweg te Buren, 1973.
- Uitrit t.b.v. nieuwbouw Vrijthof d.m.v. dam in sloot langs de Burg. Meslaan te Tiel, 1973, 1970-1973
Kenmerken
Datering:
1773 - 1975
Plaats:
Tiel, Buren en Culemborg
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1773 - 1975
Omvang in meters:
5
Openbaarheid:
onbeperkt
Toegangstitel:
F.A.M. Pustjens, Inventaris van het archief van de Gecombineerde Weg van Tiel via Buren naar Culemborg (1773 - 1975)
Gemeente:
Tiel
Locatie:
Tiel, Buren en Culemborg
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS