Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van de Geërfden (dorpsbestuur), vanaf 1810 Dorpspold...
x3080 Archief van de Geërfden (dorpsbestuur), vanaf 1810 Dorpspolder, Nieuwaal, 1646 - 1838
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3080 Archief van de Geërfden (dorpsbestuur), vanaf 1810 Dorpspolder, Nieuwaal, 1646 - 1838
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Geschiedenis
3080 Archief van de Geërfden (dorpsbestuur), vanaf 1810 Dorpspolder, Nieuwaal, 1646 - 1838
Inleiding
1. Geschiedenis
In de Bommelerwaard boven de Meidijk waren gelegen de hoge heerlijkheden Ammerzoden en Well, Hedel en Nederhemert. Daarnaast lagen hier een aantal heerlijkheden, in welke de rechten van de heren beperkt waren en die, waar het de rechtspleging betrof, verenigd waren onder de Banken van Driel en Zuilichem (de ‘eningen’ van 1335). Deze zgn.’dagelijkse heerlijkheden’ waren Aalst, Bruchem, Delwijnen, Driel, Gameren, Hurwenen, Kerkwijk, Nieuwaal, Rossum en Zuilichem.
Zowel de dagelijkse als de hoge heren stelden gewoonlijk de (dorps-)schout aan benevens één der twee buurmeesters de andere buurmeester werd gekozen door de geërfden. Ook de (dorps-)schepenen (gerichtsnaburen), armmeesters, kerkmeesters, enz. werden veelal, na verkregen voordracht, aangesteld door de heer.
Schout en buurmeesters vormden het dagelijks bestuur van de dorpen. Eén der voornaamste werkzaamheden van de buurmeesters was het zetten (omslaan) van de dorps- en ambtslasten. De buurmeesters beheerden de dorpskas en waren verantwoording schuldig aan de heer en de geërfden. Ook waren zij de aanbesteders van werken.
De geërfdenvergadering was het hoogste college in de dorpen. Zij werd samengeroepen voor de beraadslaging over en het nemen van beslissingen in belangrijke dorpszaken.
Voor armenzaken fungeerden de armmeesters (Heilige Geestmeesters), voor kerkelijke zaken de kerkmeesters, die ook weer verantwoording schuldig waren aan de heer, aan schout en buurmeesters en aan geërfden.
In de hoge heerlijkheden had de heer een grote stem in het kapittel op het terrein der administratie, terwijl hij de jurisdictie uitoefende door middel van zijn richter (schout) en schepenen. In de dagelijkse heerlijkheden bestonden ‘dagelijkse gerechten’ van schout en gerichtsnaburen (soms ook schepenen genoemd), met uiterst geringe competentie. Zoals reeds gezegd, hadden de Banken van Driel en Zuilichem daar de jurisdictie in handen. Deze banken werden gepresideerd door een richter, aangesteld door de ambtman en overigens kende elke bank een college van twaalf schepenen.
De Hoge Dijkstoel in de Bommelerwaard en de (particuliere) dijkstoelen van Ammerzoden, Hedel. Nederhemert en Rossum zorgden voor het onderhoud van de dijken, De Hoge Dijkstoel vaardigde jaarlijks keurcedulen, cieringen, enz. uit. Dorpsschout en buurmeesters zorgden ervoor, dat de gedijkslaagden in hun dorpen voldeden aan de hun opgelegde verplichtingen.
Het probleem van de waterlozing noopte tot samenwerking van de belanghebbende dorpen. In 1320 verkregen de geërfden van Driel, Rossum en Hurwenen het recht tot het graven van de Drielse Wetering. De zaken met betrekking tot de wetering werden beheerd door zeven gezworen heemraden, van welke er vier gekozen werden door de geërfden en de heer van Driel, twee door de geërfden van Rossum en één door de geërfden van Hurwenen. Naderhand loosden die van Ammerzoden (uitgezonderd het Wellse Broek) en Hedel hun water eveneens op de Drielse Wetering .Ook zij stelden gedeputeerden aan voor weteringszaken. De gezamenlijke gecommitteerden hoorden de rekeningen af, welke werden gedaan door de buurmeesters van Driel. De weteringsbrief bepaalde dat de schouw plaats had door de gecommitteerde heemraden en de richter van Driel. Het recht van keur werd uitgeoefend door die van Driel.
In de jaren 1828-1831 werden er plannen beraamd tot de verbetering van de waterlozing te Aalst. Een speciale Molencommissie werd in 1831 ingesteld voor de polders op de Gemene Drielse Wetering ontlastende. Na de invoering van het Reglement op het Beheer der Rivierpolders in Gelderland (1838) werd deze Commissie ontbonden en het beheer van de Drielse Wetering overgenomen door de Dijkstoel van het Polderdistrict Bommelerwaard boven de Meidijk. Het archief van de Molencommissie werd overgenomen door het Polderdistrict. Het archief der oude administratie van de Drielse Wetering bleef berusten in het Dorpspolderarchief van Driel.
De tweede grote wetering in de Bommelerwaard is de Bommelse Wetering In 1321 confirmeerde graaf Reinald het recht tot het graven daarvan. Het betrof hier een samenwerking tussen magistraat en geërfden van Bommel en de geërfden van Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen, Gameren en Nieuwaal.
In 1740 kwam een contract tot stand tussen Bommel en de vijf genoemde dorpen’ inzake het zetten van twee voormolens en enkele binnenmolens. Het beheer van de voormolens te Aalst werd opgedragen aan een commissie van drie leden, één uit Bommel, één uit Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen en één uit Gameren en Nieuwaal. Het archief van deze Commissie is blijven berusten bij het Dorpspolderarchief van Zaltbommel. In het archief van de Dorpspolder Gameren bevindt zich een serie verschotzettingen betreffende de voormolens met de bijlagen van die zettingen, welke te Gameren gedaan waren.
Nederhemert, de Riemer van Delwijnen en het Wellse Broek van Ammerzoden bezaten een eigen waterlozing door middel van de Driedorpswatermolen te Nederhemert. In 1740 was een overeenkomst gesloten tussen de geërfden van Nederhemert, Riemer en Wellse Broek betreffende de stichting en het onderhoud van voornoemde molen. Een Molencommissie werd niet gevormd. De door de secretaris van Nederhemert gedane rekeningen werden afgehoord door de gezamenlijke geërfden. Zowel in het archief van de dorpspolder Ammerzoden als in dat van de dorpspolder Nederhemert bevinden zich stukken betreffende de uitwatering via de Driedorpswatermolen.
(Het bovenstaande is grotendeels ontleend aan de inleiding in de hieronder behandelde inventaris van R.A.D. Renting uit 1954).
2. Archief
Bijlagen inleiding
BIJLAGE 1: Lijst van buurmeesters 1655-1838
NB. De namen zijn ontleend aan de rekeningen van het verschot en de ambtslasten (jaarrekeningen) in deze inventaris.
1655 Arth Jan Maesz en Jochum Steefz
1656 Evert en Assuerus Anthonisz
1657 Anthonis Ariensz en Theunis Handricksz
1657 Anthonis Ariensz en Theunis Handricksz d Rycke
1658 Peter Handricksz Hoos en Arth Arthsz van Linden
1659 Oth Handricksz de Ryck en Handrick Gerritsz d Beest
1660 Peter Handricksz van Wiell en Hermen Hendrix Timmer
1661 Anthonis Handricksz van Zuylichem en Cornelis Handricksz de Rycke
1662 Jan Cornelisz en Hendrick Petersz Baeyens
1663 Thonis Handricksz de Ryck en Assuerus Anthonisz
1664 Evert Anthonisz en Claes Geritsen
1665 Thomas Handricksz en Herman Timmer
1666 Anthonis Handrickx van Zuylichem en Geridt Willems op d'Epen
1667 Evert Anthonisz van Balgoyen en Assuerus Jansen
1668 Thonis Handrickx de Ryck en Assuerus Anthonisz
1669 Herman Handrickx Timmer en Anthonis Hoos
1670 Hendrick Peters Baeyenss en Steven Ottens de Ryck
1671 Thomas Handrickx en Dirck Anthonisz van de Wercken
1672 Thonis Handricksz de Ryck en Jacob Bernartsz Smidt
1673 Hendrick Peters Baeyens en Anthonis Handrickx van Zuylichem
1674 Dierck Anthonis en Hendrick Willemse
1676 Anthoni Hoos en willem Peetersen
1677 Evert Anthonisz van Balgoyen en Assuerus Jansen
1678 Handrick Goverts van de Plaedt en Derck Anthoniss van de Wercken
1679 Hendrick Bayense en Dierck Anthonisse
1680 Anthoni Hoos en Aerth Aerts van der Linden
1681 Assuerus Jansen en Geurt Jansen van Oever
1682 Hendrick Timmer en Hendrick Bayens
1683 Dirck Anthonis van de Wercken en Anthonis Evertsen van Balgoyen
1684 Hendrick Willemse de Groodt em Jan Jans van Oyen
1685 Geurt Jansen van Oever en Anthonis Corneliss van de Camer
1686 Dirck Anthoniss van de Wercken en Huybert Cornelisse van de Wall
1687 Dirck Anthoniss van de Wercken en Cornelis Anthoniss Doncker
1668 Hendrick Timmer en Anthonis Joosten van de Wercken
1689 Dirck Anthoniss van de Wercken en Jan Jacopsen
1690 Geurt Jansen van Oever en Peeter Bayensen

1691 Hendrick Willemse de Groodt en Dirck Anthonisse van de Wercken
1692 Anthonis Joosten van de Wercken en Steven Otten de Rijck
1693 Abraham Timmer en Cornelis Aertsen van Linden
1694 Dirck Anthoniss van de Wercken en Hendrick Timmer
1695 Anthonis Joosten van de Wercken en Jan Geertsen Pruyser
1696 Abraham Timmer en Geurt Jansen van Oever
1697 Dirck Anthoniss van de Wercken en Aeldert Asswerissen
1698 Anthonis Joosten van de Wercken en Anthonis van Camer
1699 Abraham Timmer en Geurt Jansen van Oever
1700 Hendrick Timmer en Johannes van Dockum
1701 Anthonis Joosten van de Wercken en Anthonis van Camer
1702 Anthonis van de Wercken en Hendrick Jacopsen
1703 Hendrick Timmer en Otto van de Wercken
1704 Geurt Jansen van Oever en Otto van Tuyll
1705 Peeter Bayensen en Jan Jacopsen
1706 Hendrick Timmer en Cornelis Aertsen van Linden
1707 Jan Gerritsen Pruyser en Geurt Jansen van Oever
1708 Peeter Gijsberts en Jan de Groodt
1709 Hendrick Timmer en Peeter Bayensen
1710 Geurt Jansen van Oever en Otto van de Wercken
1711 Otto van Tuyl en Jan Jacopsen
1712 Hendrick Timmer en Hendrick Jacopsen
1713 Hendrick Timmer en Jan Geeritsen Pruyser
1714 Peeter Bayensen en Tonis Leendersen
1715 Otto van de Wercken en Peeter Gijsbertsen van Beuren
1716 Geurt Jansen van Oever en Cornelis Stevens de Rijck
1717 Otto van Tuyl en Jan Geeritsen Pruyser
1718 Leendert Leendersen en Peeter Bayensen
1719 Hendrick Timmer en Peeter van Wiell
1720 Jan Geerits Pruyser en Anthonis Leendersen
1721 Hendrick Timmer en Peeter de Swart
1722 Otto van Tuyl en Arien van de Wiel
1723 Marselis van Geelkercke en Cornelis van Oever
1724 Cornelis Geurtsen van Oever en Jan Gerrits de Pruysser
1725 Otto van Tuyl en Evert Pruysser
1726 Hendrick Timmer en Arien van Anrooy
1727 Cornelis van Willegen en Stees Timmer
1728 Peter van Bueren en Cornelis van Oever
1729 Cornelis van Willegen en Ot van Tuyl
1730 Willem van Schare en Geelof van Tuyl
1731 Hendrik Timmer en Aart van de Werken
1732 Jan van Genderen en Cornelis van Oever
1733 Otto van Tuyl en Bastiaan van Heukelom
1734 Tonis van Tuyl en Gijsbert van Bueren
1735 Jan van Genderen en Cornelis de Rijk
1736 Matijs de Jongh en Geloff van Tuyl
1737 Willem van Schare en Jacop van Heukelom
1738 Evert Pruysser en Jan van Genderen
1739 Stees Timmer en Evert Pruysser
1740 Jan van Genderen en Aart van de Werken
1741 Cornelis van Oever en Jacop van Heukelom
1742 Mattijs de Jongh en Evert Pruysser
1743 Staas Timmer en Cornelis van Willegen
1744 Aart van de Werken en Evert Pruysser
1745 Jan van Genderen en Evert Pruysser
1746 Willem van Schare en Cornelis van Oever
1747 Staas Timmer en Aart van de Werken
1748 Jan van Genderen en Cornelis van Oever
1749 Jan van Genderen en Willem van Scharen
1750 Staas Timmer en Evert Pruysser
1751 Jan van Genderen en Cornelis van Oever
1752 Mattijs de Jongh en Cornelis van Oever
1753 Staas Timmer en Cornelis van Willegen
1754 Wouter van Genderen en Matthijs de Jongh
1755 Johannes van Steenbergen en Dirk van den Bergh
1756 Cornelis van Willegen en Matthijs de Jongh
1757 Staas Timmer en Matthijs de Jongh
1758 Jan van Genderen en Oth van Steenbergen
1759 Cornelis van Willigen en Teunes van Heukelom
1760 Staas Timmer en Jacob van Heukelom
1762 Staas Timmer en Hendrik de Jongh
1763 Jan Ariens van Anrooy en Aart van de Werken
1764 Aart van de Werken en Hendrik de Jongh
1765 Aart van de Werken en Herman an Anrooy
1766 Johannes van Genderen en Jan Mulder
1767 Gijsbert van Hees en Peter van Rumpt
1768 Jacob Vink en Govert van Bruchem
1769 Wouter van Genderen en Hermen van Anrooy
1770 Gijsbert van Hees en Peeter van Rumpt
1771 Johannes van Genderen en Gijsbert van Hees
1772 Peeter van Rumpt en Jacop Vink
1773 Peter van Rumpt en Gijsbert van Hees
1774 Wouter van Genderen en Hendrik de Jongh
1775 Johannes van Genderen en Gijsbert van Hees
1776 Johannes van Genderen en Arie de Pruysser
1777 Wouter van Genderen en Gijsbert van Hees
1778 Johannes van Genderen en Jacop Vink
1779 Peter van Rumpt en Hendrik Jacopse van Heukelom
1780 Peter van Rumpt en Arie de Pruysser
1781 Willem van Hemert en Jan Ariense van Anrooy
1782 Willem van Hemert en Jacop Janse van Anrooy
1783 Peter van Rumpt en Arie de Pruysser
1784 Hendrik Timmer en Gijsbert van Hees
1785 Hendrik Aartse van de Werken en Willem van Hemert
1786 Peter van Rumpt en Hendrik Jacopse van Heukelom
1787 Johannes van Genderen en Jan Ariense van Anrooy
1788 Hendrik Timmer D.zn. en Willem van Hemert
1789 Hendrik Timmer D.zn. en Peter van Rumpt
1790 Jan Mulder en Arie e Pruysser
1791 Hendrik Aartse van de Werken en Willem van Hemert
1792 Peter van Rumpt en Jan Ariense van Anrooy
1793 Peter van Rumpt en Arie de Pruysser
1794 Peter van Rumpt en Willem van Hemert
1795 Johannes van Genderen en Willem van Hemert
1796 Johannes van Genderen en Hendrik Timmer D.zn.
1797-1804 Hendrik Timmer D.zn.
1805 Jan Mulder en Evert Vink
1806 Peeter van Vugt en Cornelis Hendriks van de Werken
1807 Evert Vink en Joost J.Kool
1808 Aart van de Werken en Gelof van Anrooy
1809 Gerrit de Pruysser en Willem Jansen van Hemert
1810 Jielis van den Heuvel en Jacob Janse van Anrooy
1811 Gerrit de Pruysser en Jielis van den Heuvel
1812-1813 Jielis van den Heuvel en Evert Vink
1814 Evert Vink en Hendrik van Rumpt
1815 Hendrik van Rumpt en Cornelis Hendriks van de Werken
1816 Cornelis Hendriks van de Werken en Jielis van den Heuvel
1817 Evert Vink en Jielis van den Heuvel
1818 Evert Vink en Aart Hendriks van de Werken
1819 Cornelis Hendriks van de Werken en Jacob Johanness van Anrooy
1820 Hendrik van Rumpt en Evert Vink
1821 Evert Vink en Hendrik van Rumpt
1822 Gompert van Haaften en Cornelis Hendriks van de Werken
1823 Jielis van den Heuvel en Antonie Maas
1824 Hendrik van Rumpt en Willem van Hemert
1825 Michiel Spiering en Catrienus Timmer
1826 Cornelis Hendriks van de Werken en Jielis van den Heuvel
1827-1828 Willem van Hemert en Hendrik Aartse van de Werken
1829 Jielis van den Heuvel en Gijsbert Hak G.F.zn.
1830-1831 Gompert van Haaften en Peter van Rumpt Lamertzn.
1832 Antonie Maas en Hendrik Aartse van de Werken
1833-1834 Antonie Maas en Willem van Haaften
1835 Hendrik Aartse van de Werken en Peter van Rumpt Lamertzn.
1836 Peter van Rumpt en Hendrik Aartse van de Werken
1837-1838 Willem van Haaften en Peter van Rumpt L.zn.
BIJLAGE 2: Concordans oude nummer - nieuwe nummers
De eerste kolom bevat de nummers uit de inventaris van het 'Oud-archief van de (overige) dorpspolders in het Polderdistrict Bommelerwaard boven de Meidijk 1660-1838' (Oud-archiefblok 77. Inmiddels is dat blok opgesplitst in de blokken 3075-3083).
77/1040 -> 3080/1655 t/m 3080/1657
77/1044 -> 3080/1658 t/m 3080/1660
77/1236 -> 3080/1661 t/m 3080/1669
77/1237 -> 3080/1690 t/m 3080/1696
77/1240 -> 3080/1670 t/m 3080/1672
77/1241 -> 3080/1673 t/m 3080/1689
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1646 - 1838
Plaats:
Nieuwaal
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1646 - 1838
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
3
Gemeente:
Zaltbommel
Locatie:
Nieuwaal
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS