Alle bestanden

Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Lienden, 1811 - 1928 (ka...
x3200 Archief van de Technische Dienst Bommelerwaard, 1949 - 1998
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3200 Archief van de Technische Dienst Bommelerwaard, 1949 - 1998
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis 1)
2. Archief
2.1 Omvang en opbouw
3200 Archief van de Technische Dienst Bommelerwaard, 1949 - 1998
Inleiding
2. Archief
2.1
Omvang en opbouw
Alle archiefstukken die betrekking hadden op het grondgebied van de (oude) gemeente Maasdriel werden in 1990 overgedragen aan die gemeente toen Maasdriel besloot uit de Technische Dienst te stappen. Van die overdracht werd niets op papier vastgelegd en er werd geen toestemming voor gevraagd, met als argument dat het zou gaan om werkdossiers, die in vergelijking met de gemeentelijke dossiers slechts dubbelen zouden bevatten, iets wat ten aanzien van de grootste series bouw- en hinderwetvergunningen in ieder geval niet zonder meer gold. Ook werd betoogd dat de Technische Dienst die dossiers slechts zou hebben bijgehouden namens de gemeente. Aangezien de Technische Dienst een eigen openbaar lichaam was, lijkt die argumentatie niet erg sterk. Hoe dan ook, de stukken bleven bij de gemeente Maasdriel. Bij de gemeente werd begonnen met de stukken te vergelijken met de stukken die al aanwezig waren in het gemeentelijk archief. De dossiers werden ontdaan van dubbele exemplaren en in elkaar geschoven. Na de overdracht van het gemeentelijk archief aan het Streekarchief Bommelerwaard werd dat werk daar afgemaakt.
De Technische Dienst beschikte bij haar opheffing over een groot archief dat grotendeels bestond uit:
- Een beleidsgedeelte (ook wel ‘bestuursarchief’ genoemd met onder andere vergaderstukken, jaarstukken, personeelsdossiers, (personeels)beleid, beleidsnota’s, stukken over het kantoorgebouw). Voor dit gedeelte werd gebruik gemaakt van de Basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Uit de begintijd van de dienst ontbreken de nodige stukken. Voor een deel zijn die verweven met het archief van de gemeente Zaltbommel, die in die tijd centrumgemeente was en waarvan het college van burgemeester en wethouders optrad als dagelijks bestuur.
- Een serie bouwvergunningen (adviseren gemeenten over verlening vergunningen, controles, gereedmeldingen, e.d.), geordend op adres. Een kaartsysteem gaf toegang op de individuele vergunningen met een nummering per gemeente.
- Een serie dossiers over hinderwet- / milieuvergunningen (adviseren gemeenten over verlening vergunningen, milieucontroles, e.d.), geordend per gemeente op adres.
- Een serie ‘bodemdossiers’ (bodemonderzoeken, saneringen, controle op de uitvoering), geordend per gemeente in dozen, maar zonder directe toegang.
- Een serie dossiers over zogenaamde ‘kapitaalwerken’ (bestekken, aanbestedingen en controle op de uitvoering), geordend per gemeente op besteknummer.
- Diverse kleinere series zoals dossiers over monumentenzorg, bestemmingsplannen, geluidhinder en drank- en horecavergunningen.
Tijdens de bewerking werd een aantal stukken waarvan de vernietigingstermijn nog niet verstreken was, op vernietigingsjaar afgeseld. Inmiddels zijn in 2013 de laatste stukken uit deze serie vernietigd. De omvang van het archief na bewerking bedroeg aanvankelijk ca. 300 strekkende meter. Na de bewerking van de bouwvergunningen (zie onder) en het doorvoeren van de vernietiging is de omvang van het archief nog slecht ca. 50 meter.
2.2. Overdracht en inventarisatie
Noten
1. Voor een goed historisch overzicht van de eerste 25 jaar van de dienst zie ook het Evaluatierapport uit 1975 in inventarisnummer 3200/20036.
2. Zie het dossier over de uittreding van Maasdriel, inventarisnummer 3200/20042.
3. Zie voor de gemeenschappelijke regeling en de wijzigingen daarop de inventarisnummers 3200/20027 - 3200/20029.
4. Zie voor de gemeentelijke herindeling en de liquidatie van de dienst de inventarisnummers 3200/20043 - 3200/20050.
5. Zie voor de jaarverslagen de inventarisnummers 3200/20030 - 3200/200034.
Bijlage: Lijst van directeuren
G.D. Luijn 1 juni 1949 - 30 juni 1968
O.J. Mekel 1 juli 1968 - 31 januari 1982
P.G. de Jong 1 februari 1982 - 31 december 1998
Kenmerken
Datering:
1949 - 1998
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1949 - 1998
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
231,85
Gemeente:
Streek
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS