Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van het Vissersgilde St. Pieter 1660 - 1815, Vissers...

3124 Archief van het Vissersgilde St. Pieter 1660 - 1815, Visserscollege St. Pieter 1815 - 1869 en Instelling St. Pieter 1869 - 1924 te Heerewaarden, 1660-1924

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Historie
2. Archief
3. Literatuur
Inventaris
1 Diverse ingebonden stukken, 1660-1888
3124 Archief van het Vissersgilde St. Pieter 1660 - 1815, Visserscollege St. Pieter 1815 - 1869 en Instelling St. Pieter 1869 - 1924 te Heerewaarden, 1660-1924
Inventaris
1
Diverse ingebonden stukken, 1660-1888
Datering:
1660-1888
Omvang:
1 band
Tabstroken:
'Caerte' (reglement) van het vissersgilde uit 1660, met naamlijsten van gildbroeders, 1660-1697
Afschriften uit 1714 van de 'caerte' (reglement) van het vissersgilde uit 1660 en van naamlijsten van gildebroeders 1660-1714; met aantekening van in 1715 ingeschreven gildebroeders, (1660) 1714-1715
Verklaring van enkele inwoners van Groot Lith dat het hun bekend is dat de inwoners van Heerewaarden eigenaar waren van het visrecht in de Maas langs het territorium van het dorp Heerewaarden tegenover het dorp Groot Lith totdat dat recht hun werd ontnomen in 1811, 1814
Verklaring van Joost van Hoften, ontvanger van de tol te St. Andries en van enkele andere inwoners van het fort St. Andries dat het hen bekend is dat de inwoners van Heerewaarden eigenaar waren van het visrecht in de Maas en in de Waal langs het territorium van het dorp Heerewaarden, totdat dat recht hun werd ontnomen in 1811, 1814
Verklaring van enkele inwoners van Varik dat het hun bekend is dat de inwoners van Heerewaarden eigenaar waren van het visrecht in de Waal langs het territorium van het dorp Heerewaarden tegenover het dorp Varik totdat dat recht hun werd ontnomen in 1811, 1814
Notariële akte waarbij enkele oudere inwoners van Heerewaarden onder ede een verklaring afleggen over de omvang van de van oudsher bestaande visrechten van de inwoners van Heerewaarden in de Maas en de Waal, 1814
Besluit van de 'Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken' waarin hij de inwoners van Heerewaarden herstelt in hun visrechten op de Maas en de Waal, langs het territorium van het dorp Heerewaarden, waarvan zijn onder Frans Bestuur zonder schadevergoeding vervallen waren verklaard, 1814
Notariële akte van verpachting in twaalf percelen door het bestuur van het Visserscollege van de visserij in de Maas en de Waal, 1819
Verzoekschriften van Robert van Maanen om zijn gelijknamige kleinzoon, zoon van Jan van Maanen, in zijn plaats tot lid van het vissersgilde aan te nemen, 1843
Kennisgeving van het Kadaster van de omvang van een perceel toebehorende aan het Visserscollege, 1855
Lijst met handtekeningen van leden die hun stem uit wensen te brengen op burgemeester J.P.A. Uitenhage de Mist voor de functie van overman van het Visserscollege, z.jr. [ca. 1856?]
Stukken over gerechtelijke procedures tegen vermeende aantasting van de Heerewaardense visrechten, onder ander door de heer van Varik en tegen Fier en Gerrit Udo, 1859-1870
Verzoekschrift van de dekens van het visserscollege aan burgemeester J.P.A. Uitenhage de Mist om zijn functie van overman weer te aanvaarden, 1861
Afschrift van een verslag van een onderzoek door het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem naar de oorsprong van het Heerewaardense visrecht, 1865
Stukken betreffende de overdracht van de rechten, fondsen en bezittingen van het Visserscollege aan de gemeente Heerewaarden, 1868-1870
Stukken betreffende de verpachting van de visserij op de Waal en Maas, 1868-1878
Aanslagbiljetten grondbelasting, 1883-1888

Kenmerken

Datering:
1660-1924
Plaats:
Heerewaarden
Taal:
Nederlands
Verversingsgraad:
onregelmatig
Dekking in tijd:
1660-1924
Omvang in meters:
0,75
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Gemeente:
Maasdriel
Locatie:
Heerewaarden