Archieven

 

Uw zoekacties: Archief van de Hervormde gemeente Aalst, 1698 - 1945 (1995)

3007 Archief van de Hervormde gemeente Aalst, 1698 - 1945 (1995)

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Hervormde gemeente in Aalst was in de jaren 1621- 1640 en 1642 - 1696 gecombineerd met de Hervormde gemeente Poederoijen. Voorzover bekend zijn er over deze jaren geen stukken bewaard gebleven. Het archief van de zelfstandige Hervormde gemeente Aalst is (helaas) niet compleet. Zo is bekend dat een gedeelte van het archief van de kerkvoogdij bij een brand in 1848 is verloren gegaan. Ook de staat waarin de stukken verkeren is in sommige gevallen slecht; stukken zijn beschadigd en de binding van een aantal banden en delen laat zeer te wensen over.
De archieven zijn in 1992 door bemiddeling van de consulent voor de archieven van de Hervormde gemeenten in de Bommelerwaard, de heer A. Vos te Zaltbommel, bij de gemeente Brakel in bewaring gegeven en onder het beheer geplaatst van het Streekarchief Bommelerwaard (per 1 januari 2014 is dat streekarchief opgegaan in het Regionaal Archief Rivierenland). In 2004 is een aanvulling ontvangen op het archief. In 1992 was daarbij voor wat de moderne stukken betreft geen duidelijke cesuur aangehouden met betrekking tot de stukken die in Aalst bleven berusten en welke werden overgebracht. Daarom bevatten de archieven hier en daar tamelijk recente stukken. De oudere stukken, van vóór 1945, leken in 1992 allemaal te zijn overgedragen, maar in 2004 werden toch nog stukken uit die periode aangetroffen. Het betrof met name de notulen van de gecombineerde vergaderingen van kerkvoogdij en notabelen. In 2010 werden van de heer C. van Wijk uit 's-Gravenhage enkele stukken ontvangen betreffende de afscheiding van enkele lidmaten in 1887, de plaatselijke doleantie (opgenomen in inventarisnummer 3007/38).
De archieven waren voor de overdracht in 1992 niet geschoond, slecht verpakt en nauwelijks geordend en beschreven (Veel stukken per jaar gebundeld met een touwtje er om heen, veel brieven nog in de enveloppen, stukken over hetzelfde onderwerp of dezelfde zaak over veel plaatsen verspreid, etc.). Slechts van de series doop- en trouwboeken en de notulenboeken was een lijstje aanwezig. De kerkelijke doop-, trouw-, lidmaat- en begraafboeken met gegevens van vóór 1811 zijn niet fysiek in dit archief aanwezig, maar in de serie doop-, trouw- en begraafboeken die door het streekarchief van het rijk werkden overgenomen. Naar die registers wordt in deze inventaris verwezen. Ze zijn, net als alle doop-, trouw- en begraafregisters bij het streekarchief gedigitaliseerd en geïndexeerd beschikbaar op de website.
Na bewerking en beschrijving door het streekarchief in 1992 was de omvang van de archieven ongeveer 1,6 strekkende meter. In 2004 is daar circa 0,5 meter bijgekomen. Aan het archief zijn in 2004 ook enkele notulenboeken toegevoegd van de christelijke jongelingsvereniging Samuel, de ringvergadering van christelijke jongelingsverenigingen en de mannenvereniging David. De beschrijvingen in deze inventaris zijn onderverdeeld in vijf hoofdrubrieken: Algemeen, Kerkenraad, Kerkvoogdij, Diaconie en Kerkelijke verenigingen. Gezien de geringe omvang van de inventaris zijn binnen de afdelingen de beschrijvingen, behoudens enkele uitzonderingen, chronologisch geordend. Naast dubbele stukken, oud verpakkingsmateriaal en dergelijke, zijn er uit het archief een aantal stukken geselecteerd, die met toestemming van de Hervormde gemeente Aalst zijn vernietigd.
Voor raadpleging van stukken jonger dan 50 jaar is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de Hervormde gemeente Aalst.
J.J.A. Buylinckx 1992, aangevuld S.E.M. van Doornmalen 2004 en 2010.

Kenmerken

Datering:
1698 - 1945 (1995)
Plaats:
Aalst
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1698 - 1945 (1995)
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
2
Gemeente:
Zaltbommel
Locatie:
Aalst