Asch

Dorp behorende tot de gemeente Buren

Herkomst naam
De oudste vermelding komt voor in een 13e eeuws afschrift van een oorkonde uit 889. Daarin staat 'Aske mansam'. Honderd procent zekerheid dat het hier Asch bij Buren betreft, is er niet. Het kan ook een gelijknamige, geheel verdwenen plaats geweest zijn, in de buurt van Heemskerk.

In het Oudgermaans is Asch afgeleid van 'aske', welk woord staat voor een boomsoort, de es. In ruimere zin betekende het woord een speer van essenhout gemaakt. Wellicht dat dus de naam is afgeleid van een vroeger op deze plaats gelegen essenbos. Vooralsnog is geen betere verklaring gevonden waarom deze naam aan het huidige dorp is gegeven.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling
1811 - heden    gemeente Buren