Bibliotheekcollecties

Boeken, periodieken en documentatie vormen vaak het vertrekpunt voor een onderzoek. Het Regionaal Archief Rivierenland heeft een omvangrijke bibliotheekcollectie opgebouwd. De boeken en tijdschriften kunt u in de studiezaal raadplegen. Er worden geen werken uitgeleend.

Boeken
Het Regionaal Archief beschikt over een uitgebreide bibliotheek met ongeveer 25.000 titels. De boeken gaan voor een deel over de geschiedenis van de woonkernen, de regio en het rivierengebied in het algemeen. Voor een ander deel gaat het om algemene historische werken. Daarnaast hebben we boeken op het gebied van de hulpwetenschappen voor historisch onderzoek, zoals paleografie en oorkondeleer, en op het gebied van de archiefwetenschap. De oudste boeken dateren uit de 16e eeuw. Deze zijn voor een deel afkomstig van de oude stadsbesturen, andere zijn aangekocht. In de studiezaal staan de veel geraadpleegde naslagwerken op het gebied van genealogie en plaatselijke en regionale geschiedenis. Alle overige titels kunt u aanvragen via de catalogus die op deze website beschikbaar is.

Tijdschriften en documentatie
In de studiezaal van het Regionaal Archief Rivierenland vindt u een aantal historische en genealogische tijdschriften, zowel algemeen als uit de regio. Verder ook de tijdschriften over cultureel erfgoed en de tijdschriften van de historische verenigingen uit ons werkgebied. Alle andere periodieken kunt u via de bibliotheekcatalogus opvragen. Een aantal belangrijke tijdschriften zijn op artikelniveau ontsloten in de catalogus.

Over plaatselijke en regionale gebeurtenissen en instellingen wordt documentatie bijgehouden. Deze collecties kunt u via de catalogus raadplegen. Verfijn desgewenst verder op documentatiemap.