Boeken en tijdschriften

Boeken, tijdschriften en documentatie vormen vaak het vertrekpunt voor een onderzoek. Het RAR is hét historische documentatiecentrum van ons werkgebied.

aanwinsten biebIn onze studiezaal staan de veel geraadpleegde publicaties op het gebied van genealogie en plaatselijke en regionale geschiedenis. Ook vind je er een overzicht van nieuwe aanwinsten. Alle overige titels kun je aanvragen via de catalogus op onze website. Je kunt ze alleen in de studiezaal raadplegen. We lenen geen werken uit.

 

 

 

 

Boeken
De bibliotheek van het RAR bevat ongeveer 15.000 boeken, 2.000 tijdschriften en 8.000 stuks documentatie.

voorbeeld boeken uit de biebDe boeken gaan voor een deel over de geschiedenis van de woonkernen, de regio en het rivierengebied in het algemeen en voor een deel zijn het algemene historische werken. Ze geven meer informatie en achtergrond (archivarissen spreken graag over ‘context’) aan de archieven. Je kunt hierbij denken aan de boeken over Maarten van Rossum, de kerk in plaats X, de politieke bewegingen in Nederland rond 1800 met Patriotten en Orangisten of een atlas met beeldende tekeningen, tabellen en grafieken over het wel en wee tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast hebben we boeken op het gebied van de hulpwetenschappen voor historisch onderzoek, zoals paleografie en oorkondeleer, en op het gebied van de archiefwetenschap.

 

voorbeeld boeken uit de bieb

We verzamelen ook publicaties uit het werkgebied: van auteurs die in ons werkgebied wonen en schrijven over zaken die hen bezighouden. Dit kan over van alles zijn: natuur, filosofie, gedichten, kinderboeken,...

Tijdschriften en documentatie
Ook voor tijdschriften en documentatie geldt dat we alles bewaren dat over ons werkgebied gaat, context geeft aan de archieven of in ons werkgebied is uitgegeven. We hebben onder andere historische en genealogische tijdschriften, tijdschriften over cultureel erfgoed en tijdschriften van de historische verenigingen uit ons werkgebied. Ook onze documentatiecollectie is heel breed: van bouwhistorische documentatie en brochures tot een rassenlijst voor fruit en een jaarboekje van de vrijmetselaren.