Bijeenkomst Vrienden RAR

Donateursavond

Op maandag 8 april is in het Regionaal Archief Rivierenland de jaarlijkse bijenkomst van de donateurs van de Stichting Vrienden van het archief. Tijdens deze bijeenkomst neemt de huidige voorzitter de heer G. van Ton afscheid als voorzitter en zal de nieuwe voorzitter K. Tammes zich even voorstellen.

Op de avond zal de heer Hans Saan een voordracht verzorgen over de stadsrechten van Culemborg. Vorig jaar, en ook nog een beetje dit jaar vierde Culemborg de stadsrechtverlening die 700 jaar geleden plaats vond. Het Regionaal Archief Rivierenland verzorgde ter gelegenheid daarvan in samenwerking met het museum Elisabeth Weeshuis te Culemborg een tentoonstelling en een educatiefproject voor de basisscholen in de gemeente.

Programma:

19.30   Inloop
20.00   Welkom, voorzitter Gijsbert van Ton
20.15   Nieuws van het RAR, directeur/streekarchivaris Ella Kok-Majewska
20.30   Vertelling Hans Saan over de stadsrechten van Culemborg 1318
21.00   Koffiepauze
21.15   Vervolg vertelling stadsrechten Culemborg
21.45   Vrienden onder elkaar

08-04-2019