25 januari 2019

Boekproject Verhaal van Gelderland

Archief en geschiedenis is van en voor iedereen. Het RAR omarmt daarom initiatieven die als doel hebben archieven en geschiedenis voor iedereen aansprekend en toegankelijk te maken. Een goed voorbeeld hiervan is het boekproject Verhaal van Gelderland. Op woensdag 16 januari tekenden 102 Gelderse erfgoedorganisaties in het Huis der Provincie in Arnhem een convenant voor dit project, vormgegeven als de Verbondsbrief van 1418. Hierin verklaren ze mee te willen werken aan een eigentijds overzicht van de boeiende geschiedenis van de provincie Gelderland. Ook het RAR heeft natuurlijk dit convenant ondertekend.

Verhaal van Gelderland is een initiatief van Erfgoed Gelderland, hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de Gelderland Bibliotheek en Omroep Gelderland. Het boek moet het verhaal vertellen van de Gelderse geschiedenis, op een toegankelijke en aansprekende manier. Er zijn verschillende deelprojecten opgezet om de geschiedenis tot leven te brengen en uit te dragen.

Meer informatie over dit project en de voortgang ervan vindt u hier.