aanplakbiljet met waarschuwing voor cholera

De blauwe dood

Cholera in Culemborg

Begin 19e eeuw verspreidt cholera zich vanuit Azië via handelsroutes naar de rest van de wereld. In 1832 bereikt de eerste golf Nederland. In totaal overlijden in deze en volgende golven meer dan 65.000 mensen aan cholera. De oorzaak van cholera is dan onbekend. Pas later wordt duidelijk dat vervuild water de hoofdoorzaak is.  0635 4774 aanplakbiljet cholera0635-4774 Aanplakbiljet met waarschuwing voor cholera

artikel uit de nieuwe tielsche courant van 17 augustus 1866 over het aantal choleragevallen
Nieuwe Tielsche Courant, 17 augustus 1866

In Culemborg wonen dan iets meer dan 5.000 mensen. De stad wordt hard getroffen door uitbraken in 1833, 1849, 1859 en 1867. 0827-4436 overzicht choleragevallen in culemborg0827 -4436 Overzicht choleragevallen in Culemborg

In 1866 komt er een choleracommissie en in 1872 een nationale wet op besmettelijke ziekten. Bij uitbraken worden allerlei maatregelen genomen. Wie de regels niet volgt, krijgt boetes. Artikel uit de culemborgsche courant van 31 augustus 1893 over maatregelen tegen cholera Culemborgsche Courant, 31 augustus 1893

Patiënten krijgen heftige diarree, drogen uit en de helft overlijdt. Het wordt de blauwe dood genoemd omdat patiënten soms een blauwe huid krijgen door de uitdroging.  Dokter Jacob Hocke Hoogenboom (rechts op de foto bij zijn jubileum in 1926) en verpleger Bart Philippi komen te hulp in 1886. 1236-1576 foto van dokter Jacob Hocke Hoogenboom bij zijn jubileum in 1926, fotograaf onbekend1236–1576, fotograaf onbekend

Om te voorkomen dat mensen grachtwater drinken, komen er extra pompen. De pompen worden jaar na jaar afgekeurd omdat het water te vervuild is. Het probleem wordt pas opgelost met de bouw van de watertoren met pompgebouw in 1911. 1236-3470 Machinisten voor de watertoren in Culemborg in 1911, fotograaf onbekend1236–3470, Machinisten voor de nieuwe watertoren in Culemborg, fotograaf onbekend1401-2006 prentbriefkaart met watertoren in Culemborg1401-2006 Prentbriefkaart uit collectie De Kruijf (1267)

In kranten staan tips om cholera te voorkomen, maar ook advertenties voor ‘wondermiddeltjes’. advertentie uit Culemborgsche courant van 24 december 1854 waarin een wondermiddel tegen allerlei ziektes wordt aangeprezenCulemborgsche Courant, 24 december 1854

Het Groene Kruis geeft een boekje met tips uit:0830-46 voorkant boekje met tips tegen cholera van het Groene Kruis in Culemborg 0830 Archief Groene en Wit-Gele Kruis afdeling Culemborg - 46

In elk geval moet er ontsmet worden. Daar is iedereen het wel over eens. In Culemborg komt er na een besmetting een mobiele ontsmettingsoven uit Utrecht. Hierin worden matrassen, kleding, enzovoorts ontsmet met stoom. In 1894 besluit B&W er zelf een te bouwen.tarieflijst voor de mobiele ontsmettingsoven, culemborgsche courant van 2 juni 1895Culemborgsche Courant, 2 juni 1895

De meeste huizen én de gemeente lozen rechtstreeks op de gracht. 0827-4574 overzicht van aanwezige toiletten en rioolaansluiting in culemborg0827-4574 Inventarisatie van de aanwezige toiletten en rioolaansluitingen in Culemborg. 

In 1876 krijgt elk gezin een ton met deksel om uitwerpselen in op te vangen.In 1948 maakt de gemeente een rioleringsplan en een opzet voor een zuiveringsinstallatie. Deze wordt na veel geruzie in 1958 in gebruik genomen. De laatste ton wordt in oktober 1986 opgehaald.