2 juli 2019

De Hoeve en het hart

Enny de Bruijn beschrijft het boerenleven van Herwijnen 1600 - 1750

Onlangs verscheen bij uitgeverij Prometheus de boeiende studie van Enny de Bruijn over het plattelandsleven in Herwijnen en omgeving in de jaren 1600 - 1750. De basis van het onderzoek is de unieke briefwisseling van de Herwijnense hereboer Arien van Rijckhuijsen (1671-1750) over zijn (schoon)familie met een zoon die naar Leiden was getrokken. De Bruijn verdiepte zich in de plaatselijke geschiedenis en aan de hand van allerlei aanvullende bronnen uit archieven - die nu onder andere berusten bij het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) - schetst zij een verrassend en interessant beeld van het leven op het platteland.

Tot de bronnen die nu bij het RAR te vinden zijn, behoren bijvoorbeeld de verpondingskohieren uit 1681 in het archief van het Ambt Tielerwaard (toegang 0469). Deze kohieren zijn nu gedigitaliseerd en getranscribeerd! De families in het boek De Hoeve en het hart zijn nu eenvoudig op te sporen in de kohieren door in de algemene zoekbalk op de homepage de namen in te tikken. Zo vindt u Geurt Alerts terug op folio 2v (bestand nummer 4) voor 'eenen mergen de helfte hoplandt en der rest met elsen en jonge boomen bepoodt'...

Mooi werk van onze transcribenten!