De Marsch

Buurtschap bij Lienden

Herkomst naam
Onbekend.

Wat vereldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Tot welke gemeente behoort de buurtschap?

1811 - 1999  gemeente Lienden
1999 - heden  gemeente Buren