23 juni 2020

Gemeenteverslagen digitaal

voorkant jaarverslag gemeenteSinds de invoer van de gemeentewet in 1851 waren gemeenten verplicht jaarlijks een verslag op te stellen over ‘den toestand van der gemeente’. Aan de hand van vaststaande hoofdstukken werd genoteerd hoe de situatie in de gemeente was: hoeveel fabrieken, hoeveel stoommachines zijn er, hoeveel mannen, vrouwen en kinderen werken er in iedere fabriek? Welke besmettelijke ziektes heersten er in de gemeente? Hoeveel mensen bezweken hieraan? Hoeveel scholen telde de gemeente? Alles werd bijgehouden en doordat dit jaarlijks gebeurde, geven deze verslagen een goed overzicht van de ontwikkelingen in de verschillende gemeenten.

Deze verslagen werden tot 1930 gemaakt. In 1935 maakten veel gemeenten nog een soort samenvattend verslag van de jaren 1931-1935. Een exemplaar was voor Procinciale Staten en een hielden ze meestal zelf.  Dat betekent dat er per gemeente circa 80 verslagen zijn. Het werkgebied van het RAR telt nu 7 gemeenten, maar in 1851 waren dit er veel meer…

Al deze gemeenteverslagen zijn nu gedigitaliseerd. Eind van de zomer zijn ze allemaal online te raadplegen via onze website. Van verschillende gemeenten zijn de verslagen al eerder digitaal in te zien, bijvoorbeeld van de voormalige gemeente Wadenoijen die in 1956 opging in de gemeente Zoelen en sinds 1978 bij de gemeente Tiel hoort.