Drumpt

Dorp behorende tot de gemeente Tiel

Herkomst naam
De oudste vermelding komt voor in het jaar 850 in een gekopieerde oorkonde uit de 11e eeuw. De schrijfwijze was hier: Thrumiti. In 914 (kopie begin 13e eeuw) was dit Thrimnita. Later komen we tegen: Tremethe, Drumthe (1200), de Dromte (1277).  De betekenis van de naam is niet zeker. Men heeft gedacht aan een afleiding van 'drem', 'drim'en betekent stuk land of eindpunt. De volgende etymologie is gesuggereerd: Germaans pirminipja-  'eindpunt, eindstreek' (vergelijk het Latijnse terminus 'eindpunt', het Oudnoorse prumi, het Oudhoogduitse drum 'eindstuk [van speer enz.]). Vergelijk Drempt en Dreumel. Deze verklaring is echter niet zeker.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1817 gemeente Zoelen
1818 - 1956 gemeente Wadenoijen
1956 - heden gemeente Tiel