Eck en Wiel

Dorp behorende tot de gemeente Buren

Herkomst naam
De herkomst van de naam Eck is niet duidelijk. Er zijn meerdere verklaring gegeven. Wellicht komt het van het Duitse 'Eck'. Ook is gesuggereerd dat de naam Eck is afgeleid van het oud Nederlandse woord "eki" en/of het oud Noorse woord "ekja", wat wagenspoor betekent. Dat kan dan een verwijzing zijn naar een oude doorgaande route over de oeverwallen langs de Rijn. Een andere verklaring luidt dat de naam verwijst naar de boomsoort 'eik'. De oudste vermelding dateert uit 953 en komt voor in een 11e eeuwse kopie-oorkonde. Er was een geslacht De Ecke, vermeld in 12e t/m 14e eeuw en Van Eck vanaf de 16e eeuw tot heden. Wiel is een buurtschap onder Eck, dat daarmee samen het dorp Eck en Wiel vormt. De naam Wiel komt in 1349 voor het eerst voor. Het woord wiel zou kunnen duiden op een oude dijkdoorbraak, waardoor vaak een diepe plas ontstond.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1998    gemeente Maurik
1999 - heden   gemeente Buren