Eldik

Buurtschap bij Echteld

Herkomst naam
De naam Eldik heeft waarschijnlijk de betekenis van oude dijk en verwijst naar de 13e/14e eeuwse dijk. 

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Niets over opgenomen.

Tot welke gemeente behoort de buurtschap?

1811 - 2001    gemeente Echteld
2002 - heden    gemeente Neder-Betuwe