Enspijk

Dorp behorende tot de gemeente West Betuwe

Herkomst naam
In 1129 wordt Enspijk als Inspike vermeld in een oorkonde betreffende de door gravin Alveradis gestichte abdij Mariënweerd. Zij schonk o.a. goederen te Enspijk aan dit klooster. Het woord ‘spijk’ komt in meerdere plaatsnamen voor; het woord betekent uitstekende punt of spits. Daarnaast had ‘spijk’ de betekenis van tuin, horde van rijshout of haag (zie bijv. de ‘spijkschouw’).

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling 

1811 - 1977     gemeente Deil
1978 - 2018     gemeente Geldermalsen
2019 - heden    gemeente West Betuwe