Financieel verslag Vrienden 2018

Stichting vrienden van het Regionaal Archief Rivierenland
                 
Winst- en verliesrekening              
                 
INKOMSTEN         UITGAVEN      
  2018   2017     2018    2017
                 
Donaties partikulieren    1689   797,50   Toegekende ondersteuning       
Donaties bedrijven          300   250   Kantoorkosten  622   265,50
Donatie VVHL 300   1000    Representatiekosten                      31,44
Giften     500   Rente- en bankkosten 155,51   148,46
rente        7,06   58,65   Bestuurskosten 135   403,85
                 
          Voordelig saldo   1.523,35    1.756,80
                 
Totaal 2.296,06   2.606,15   Totaal  2.296,06   2.606,15
                 
                 
Balans per 31-12-2017                
  2018   2017     2018   2017
                 
Rabo betaalrekening 6.430,12   4.913,83   Kapitaal     37.998,35   36.241,55
Rabo spaarrekening                 33.091,58   33.084,52   Resultaat  1.523,35       1.76,80 
                 
Totaal 39.521,70   37.998,35   Totaal   39.521,70   37.998,35