Ons gebouw

Het gebouw waarin het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) is gehuisvest, is een ontwerp van Krijger en Wagter Architecten en Annekoos Littel Interieurarchitecten. Met het oog op de kostenbeperking zocht het bestuur een maatschappelijk betrokken partner. Niet alleen om samen te bouwen, maar ook om het kantoor te delen. Die partner werd de Tielse woningcorporatie SCW (Stichting Christelijke Woningcorporatie).

In 2009 werd de grond aangekocht en de bouwvergunning verleend. In mei 2010 waren alle procedures doorlopen en kon begonnen worden met de bouw. Op 30 september 2010 heeft gedeputeerde Esmeijer officieel de eerste bouwhandeling verricht door het storten van de eerste kubel beton voor de archiefbewaarplaats. Op 1 juni 2011 werd door de opdrachtgevers RAR en SCW volgens de traditie pannenbier geschonken aan de bouwers. Op 7 juni 2012 heeft plaatsvervangend commissaris van de Koningin Jan Markink samen met de besturen en directies van het RAR en SCW de openingshandeling verricht. Samen lieten zij het gebouw virtueel verrijzen.

artist impression pand RAR

 

Millieu

Bij de bouw van ons nieuwe kantoor is ook goed gekeken naar de mogelijkheden om duurzaam te bouwen. Zo is een WKO (warmtekoude-opslag) techniek toegepast en is een groen dak aangebracht. WKO is een duurzame techniek waarmee energie uit de bodem kan worden gewonnen. Bij WKO wordt gebruikgemaakt van de warmte die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. Daarmee is WKO een vorm van duurzame bodemenergie. In ons nieuwe kantoor is voor het verwarmen en koelen van de kantoorruimten van zowel het RAR als SCW zo'n WKO-installatie gebouwd.

Het groene dak, ook wel mossedumdak genoemd, dat op grote delen van het dak ligt, heeft veel voordelen. Naast de natuurlijke uitstraling is de temperatuurregulerende werking een pré. De vegetatie beschermt de dakbedekking tegen extreme hitte, schadelijke UV-straling en hagelstenen. Kwaliteiten die de levensduur van de dakbedekking ten goede komen. Een ander voordeel is waterretentie. Dankzij de verdamping van het opgenomen hemelwater zorgt een groen dak voor verkoeling, terwijl het riool minder wordt belast. Het plaatsen van dit mossedumdak is mogelijk gemaakt door de door de provincie Gelderland toegekende subsidie van ca. 58.000 euro in het kader van het klimaatprogramma van de provincie.