Lootzeel van Beligje Coedam. Tussen Hessel Coedam, Beligje Coedam weduwe van Antoni Versendaal , broeder en zuster, resp. erfgenamen van hun overleden broer Gerrit Coedam is door loting tot een accoord gekomen in 1751
31 augustus 2022

Genealogen opgelet!

De aktes van magescheid in het archief van de gerechtsbank van graafschap Buren zijn nu afzonderlijk beschreven en online in te zien.

Een akte van magescheid regelt de verdeling van (on)roerende goederen onder verwanten en eventueel goede vrienden. Daarmee is het een interessante bron voor genealogisch onderzoek. De akte werd bij leven van de erflater opgesteld of na diens overlijden. Vanaf het begin van de 19e eeuw hield een notaris toezicht bij de deling, maar voor die tijd werd het geregeld door de scheidslieden zelf (de familie en naaste vrienden). De overeenkomst werd dan wel vaak nog bekrachtigd door schepenen. Bij de deling moest onder meer rekening worden gehouden met de huwelijksvoorwaarden en testamenten.

Deze aktes zitten meestal in archieven van schepenbanken en notarissen of als bijlage bij gerechterlijke stukken. In het archief van de gerechtsbank van het graafschap Buren van 1590 tot 1811 zat een dik pak aktes van magescheid. Ze zijn nu gesplitst, afzonderlijk beschreven en allemaal online in te zien.