A.W.K. Voet van Oudheusden

logo Voet van OudheusdenHet Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden werd op 14 oktober 1937 opgericht door een groep enthousiaste Kuilenburgers met belangstelling voor en kennis van de historie van Culemborg. De naamgever van het Genootschap is Aernout Walraed Karel Voet van Oudheusden. Hij was emeritus predikant en voltooide in 1753, het jaar waarin hij ook overleed, een boek waarin de geschiedenis van Culemborg is beschreven tot aan dat jaar.

De doelstelling van de vereniging is:

  • Het bevorderen van de belangstelling en kennis van de historie in het algemeen en van Culemborg in het bijzonder. Dit wordt gerealiseerd d.m.v. lezingen, excursies en publicaties.
  • Behoud en herstel van in Culemborg en omgeving aanwezige monumenten van historie en landschap. Dit trachten wij te bereiken door zitting te nemen in commissies of werkgroepen die zich met deze onderwerpen bezig houden.
  • Behoud van voorwerpen en documenten die voor de historie van Culemborg en omgeving belangrijk zijn. De vereniging doet dit op verschillende manieren, onder andere door het verzamelen van historische boeken en tijdschriften, die door de leden kunnen worden geleend.
  • Contact met instanties die zich bezig houden met historische monumenten, voorwerpen en documenten om te bereiken dat deze behouden blijven.
  • Contact met historische verenigingen in onze omgeving om op de hoogte te blijven van hun lezingen en publicaties.

Kijk voor meer informatie op de website van het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden