28 mei 2019

Goudmijn voor historisch onderzoek in de Neder-Betuwe

Bijna 10.000 pagina's met transcripties van het Hoogadelijk Landgericht Neder-Betuwe

Opnieuw goed nieuws voor iedereen die onderzoek doet naar historische bronnen uit de Neder-Betuwe. Dr. Peter Dirk Spies heeft een nieuwe reeks transcripties uitgegeven. De reeks bestaat uit  maar liefst 32 delen en bijna 10.000 pagina’s Gerichtelijke Transcripties uit de Neder-Betuwe van 1476 tot 1809. Met deze transcripties kunt u snel en eenvoudig op naam zoeken, ook in de registers die bijna 200 jaar verder gaan dan de kerkelijke doop- , trouw- en begraafregisters.

Elk deel wordt kort ingeleid en is voorzien van verhelderende voetnoten met bijvoorbeeld vertalingen van Latijnse tekst en correcties van fouten in de originele tekst. Elk deel heeft bovendien een naamregister achterin, zodat u snel alle inschrijvingen kunt vinden die voor uw eigen onderzoek relevant zijn.

De inhoud van de boeken is zeer divers. Het gaat onder meer om handelingen, aantekeningen van bezatingen en ontzatingen, commissoriale uitspraken en declaraties van proceskosten van het Hoogadelijk Landgericht van de Neder-Betuwe. De gerichtssignaten gaan over rechtszaken over enkele stuivers tot en met gevallen van doodslag, civiele en criminele rechtspraak. De oorspronkelijke bronnen bij deze boeken zijn bij het RAR te vinden onder inventarisnummer 1514, Rechterlijk Archief Neder-Betuwe. De bronnen van de resolutieboeken onder inventarisnummer 1040, Ambt Neder-Betuwe

De delen zijn nader beschreven en te koop op www.boekenbestellen.nl of bij reguliere boekhandels. U kunt de transcripties ook inzien op onze studiezaal.

Dr. Peter Dirk Spies promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit Apeldoorn op de studie De classis van Tiel van 1579 tot 1816. Vorig jaar publiceerde hij 18 delen met in totaal 6700 pagina’s transcripties van stukken over deze classis en de kerken in de Neder-Betuwe tussen 1558 en 1850.