Handvest Dienstverlening

Verkorte versie

Uw eerste bezoek

Wanneer u ons voor de eerste keer bezoekt, wordt u wegwijs gemaakt door onze studiezaalmedewerkers.

Studiezaal

De studiezaal is wekelijks geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur en u kunt daar onze archieven en collecties kosteloos raadplegen. De wachttijd voor de inzage van stukken bedraagt maximaal 15 minuten. Het RAR biedt u een volledig overzicht van archieven en toegangen waarmee u al onze archieven en collecties kunt raadplegen. U kunt een inzage in de originele stukken verkrijgen wanneer dit niet schadelijk is voor het behoud en er geen sprake is van openbaarheidsbeperkingen. In de studiezaal vindt u een duidelijke aanvraaginstructie.

Fotokopieën

Het RAR biedt u de mogelijkheid tot het laten maken van scans van bouwtekeningen. Dit duurt maximaal 15 dagen. De reproducties kunnen u digitaal toegezonden worden tegen voorafgaande betaling van de gemaakte kosten. Er bestaat een mogelijkheid om - in overleg met de studiezaalmedewerker - met eigen apparatuur opnames te maken van archiefstukken. Het RAR biedt u de mogelijkheid om stukken jonger dan 1900 zelf te kopiëren.

Schriftelijke verzoeken om informatie

Een per brief gestelde vraag wordt binnen 15 werkdagen na ontvangst beantwoord. Mocht het niet mogelijk zijn om u binnen deze termijn verder te helpen, dan wordt aan u doorgegeven wanneer de afhandeling van uw verzoek wel zal plaatsvinden. Indien aan de beantwoording van uw vraag kosten zijn verbonden, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Een e-mailbericht met een verzoek om algemene informatie wordt binnen 3 werkdagen beantwoord. Overige verzoeken worden op dezelfde wijze afgehandeld als brieven.

Telefonische bereikbaarheid

Gedurende werktijden zijn we telefonisch altijd bereikbaar. Wij verbinden u correct door en mocht de betrokken medewerker afwezig zijn, dan laten we u weten wanneer deze weer aanwezig is, wordt u teruggebeld of geven we een bericht door. Buiten kantoortijden kunt u per telefoon algemene informatie krijgen over openingstijden en bereikbaarheid van het archief.

Website

De website bevat een zoekfunctie voor het zoeken in de collectie. Bezoekersinformatie is met maximaal één muisklik te vinden, net als informatie over openingstijden en bereikbaarheid. Op de website kunt u een link vinden naar het Handvest Dienstverlening, het bezoekersreglement en het klachten- en suggestiesformulier. Onze website wordt maandelijks geactualiseerd.

Een uitgebreide versie van het handvest kunt u opvragen bij de studiezaalmedewerker.