Hien

Buurtschap bij Dodewaard

Herkomst naam
Eerste vermelding dateert in kopie van oorkonde gedateerd 2e helft 9e eeuw opgesteld in de periode 1150-1158 als 'Hehun' in lijst van bezittingen van het klooster Fulda. Eind 11e eeuw komt het ook voor als 'apud Hia(n), Hin (1134), Hyen (1395-1396) en tenslott als Hijen (1402).

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Tot welke gemeente behoort de buurtschap?

1811 - 2001  gemeente Dodewaard
2001 - heden gemeente Nederbetuwe