Historische Kring Kesteren en Omstreken

logo HKKODe Historische Kring Kesteren en Omstreken, kortweg HKK&O, werd opgericht in het jaar 1967. De vereniging heeft een lang verleden en is nog springlevend. De oorspronkelijke activiteiten van de Kring waren grotendeels gericht op archeologisch onderzoek. Er zijn werkgroepen actief die zich richten op de streekgeschiedenis. Vele bronnen zijn door hen ontsloten en menige publicatie wordt in het verenigingsperiodiek 'De Baron' naar buiten gebracht. Overigens is al het bijeengebrachte materiaal in onze bibliotheek te raadplegen.

Kijk voor meer informatie op de website van de HKK&O