Historische Vereniging Den Ouden Dijk

De historische vereniging “Den Ouden Dijk” te Herwijnen werd op 28 juni 1996 opgericht. De vereniging heeft zich ten doel gesteld om de kennis van de geschiedenis van Herwijnen en de streek te bevorderen, het in stand houden alsmede behoud van roerende en onroerende goederen die voor de geschiedenis van Herwijnen van waarde zijn, het verzamelen van historische gegevens (zoals geschriften, schilderijen, etc.) wat met de historie van Herwijnen te maken heeft in de ruimste zin van het woord en het uitgeven van drie verenigingsbladen per jaar met daarin beschreven het heden en verleden van Herwijnen en de streek. Ook worden er regelmatig ledenavonden georganiseerd. Deze zijn informatief maar ook ouderwetse gezelligheid staat daarbij hoog in het vaandel.

Ga naar de website van Den Ouden Dijk