Hurwenen

Dorp behorende tot de gemeente Maasdriel

Herkomst naam
De oudst bekende vermelding van Hurwenen dateert van 1320. Dit betreft de zogenaamde ‘Drielse Weteringbrief’, een oorkonde waarin Graaf Reinoud II van Gelre aan de eigenaren van Driel, Rossum en Hurwenen het recht verleende om een wetering te graven ten behoeve van de afwatering. De schrijfwijze van de plaats varieerde nogal eens: ‘Harwijnen’, ‘Horwiinen’, ‘Hurwenen’, maar ook ‘Herwijnen’. De laatste schrijfwijze kon verwarring opleveren met de plaats Herwijnen ten noorden van de Waal. De naamsverklaring is nog niet helder. Het achtervoegsel ‘wenen’ zou duiden op een weide. Het eerste deel van de naam ‘Hor’ ‘Har’of ‘Hur’ is verklaard als een laag, nat landsdeel: Hurwenen zou dan betekenen: een laaggelegen, zeer natte weide.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling Hurwenen
1810 - 1820    gemeente Rossum  
1821 - 1955    gemeente Hurwenen
1955 - 1999    gemeente Rossum
1999 - heden    gemeente Maasdriel

Gemeentewapen
Op 28 december 1906 wordt aan de voormalige gemeente Hurwenen een wapen verleend van zilver met drie schuine balken van sabel. Een jaar later wordt op verzoek van de gemeenteraad ook toestemming gegeven om twee schildhouders en een kroon te mogen voeren. Vanaf 19 december 1907 is de officiële omschrijving: van zilver met drie rechterschuinbalken van sabel, het schild gedekt met een gouden kroon van drie fleurons en twee paarlen, en vastgehouden door twee naakte wildemannen, houdende ieder een staf in de hand'. Zie ook : webpagina Heraldry of the world.