Ingen

Dorp behorende tot de gemeente Buren

Herkomst naam
Voor de herkomst van de naam bestaan twee veronderstellingen. De eerst is dat de plaats in 1026 voorkwam als ‘Heiningen’. Dat zou teruggaan op Hangim, dat ‘bij de heiling(en) betekent. De tweede verklaring luidt dat Heiningen niet hetzelfde is als de plaats Ingen en dat de naam pas in de 14e eeuw genoemd wordt. De betekenis zou dan afgeleid kunnen zijn van de voornaam Ingeborg, welke naam betekent, 'zij die beschermt wordt door Ingo'. Dit was een godheid bij de Noormannen. De naam zou tenslotte ook nog herleid kunnen zijn van het geslacht Ingenhe uit de 13e eeuw. Op verschillende wijzen geschreven is deze naam ook tot op heden in gebruik.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa? 
Pagina's Van der Aa
 
Gemeentelijke indeling

1811 - 1817    gemeente Maurik
1818 - 1998    gemeente Lienden
1999 - heden    gemeente Buren