Kerk-Avezaath

Dorp behorende tot de gemeente Buren

Herkomst naam
De oudste vermelding van Avezaath vindt men in een eind 11e eeuw opgemaakte kopie van een oorkonde uit 850, waarin graaf Balderik een hoeve aan de bisschop van Utrecht schenkt. Er was ook een geslacht met dezelfde naam dat vanaf de 14e eeuw in de archieven vermeld wordt. De toevoegingen 'kerk-' en 'kapel-' spreken voor zich. Vaak is door het weglaten van die extra aanduiding niet altijd duidelijk welke van de twee dorpen bedoeld werd.

Het woord 'Avezaath' is afgeleid van 'sate', wat in het Oudnederlands woning betekent. 'Avo' of 'Ave' staat voor een persoonsnaam, welke vermoedelijk uit het oud Germaans komt. Daarin staat het woord 'aiva' voor 'eeuw' of 'eeuwenoude'. Vrij vertaald betekent Avezaath dus 'de woning van (de oude) (heer) Avo of Ave'. Respectievelijk de kerk en de kapel daarbij gelegen.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling
1811 - 1977    gemeente Zoelen
1978 - heden    gemeente Buren