Kesteren

Dorp behorende tot de gemeente Neder-Betuwe

Herkomst naam
De oudste vermelding van Kesteren dateert uit de 9de eeuw en is overgeleverd in een 12de eeuwse kopie van een akte. De naam is afgeleid van het Latijnse "castra" wat kan duiden op een Romeins legerkamp of burcht. Opgravingen in de omgeving bevestigen het bestaan van een dergelijke versterking, waarvan de exacte locatie nog niet is gevonden. Er was een geslacht Van Caster in de 15e eeuw.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1817    gemeente Lienden
1818 - 2002    gemeente Kesteren    
2002 - heden    gemeente Neder-Betuwe   (werknaam 1-1-2002 tot 1-4-2003: gemeente Kesteren)