Lezing Physica

Drs. J.H. Ekering: Cholesterol maffia en en Dr. W.M.Wiegant: Over Pillen en Kansen

Tijdstip: 20.00 - 22.30 uur
Locatie: Regionaal Archief Rivierenland, Tiel

De heer Joost Ekering zal ingaan op de werkwijze van de farmaceutische industrie om hun producten in de markt te zetten. Hij gebruikt hiervoor als voorbeeld de gang van zaken bij cholesterolverlagende medicatie. Welk ‘verdienmodel’ wordt hierbij gehanteerd? Hij wil aantonen dat veel farmaceutische bedrijven gedrag vertonen dat veel lijkt op dat van de maffia. Dit betreft overigens niet alleen cholesterol - verlagers, maar ook bijvoorbeeld psychofarmaca, pijnstillers etc.. Uitzonderingen zijn er gelukkig ook bijvoorbeeld medicijnen als insuline. Welke vragen kun je stellen aan je behandelende arts om voor jezelf een afweging te maken of in jouw situatie een behandeling zinvol lijkt?

Literatuur: o.a. Peter C. Gotsche-Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad.

Aansluitend zal de heer Victor Wiegant een korte inleiding houden: ‘Over Pillen en Kansen’

Hij zal daarin enkele aspecten belichten van het (wetenschappelijk) onderzoek naar de effectiviteit van geneesmiddelen. Termen als RCT, p - waarde,   significant, absoluut en relatief risico, NNT en NNH zullen worden toegelicht. Ook zal hij ingaan op de vraag op basis van welk soort informatie men als leek zijn kansen op hoofd- en bijwerkingen van een geneesmiddel kan inschatten.

Literatuur bijvoorbeeld:  Steven Woloshin, Lisa M. Schwartz and H.Gilbert Welch ‘Know your Chances’; Understanding Health Statistics. Peter C. Gotsche  ‘Hoe overleef ik’? Wegwijzer in een overvloed aan medische informatie.

De website van Natuurkundig Gezelschap PHYSICA

11-12-2019