Lienden

Dorp behorende bij de gemeente Buren

Herkomst naam
De oudste vermelding staat in een in de 15e eeuw gemaakte kopie van een 10e eeuwse oorkonde. Er was een geslacht de Lindinia in de 12e eeuw. Van Lyende(n) en diverse schrijfwijzen komen voor vanaf de 13e eeuw tot op heden. De betekenis van de naam is afkomstig van een boom: de linde.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa
 
Gemeentelijke indeling

1811 - 1998    gemeente Lienden
1999 - heden    gemeente Buren