Medel

Buurtschap bij Echteld / Tiel

Herkomst naam
Medel wordt vermeld in een 11e eeuwse oorkonde, die echter naar alle waarschijnlijkheid in de tweede helft van de 12e eeuw is vervalst. In elk geval in de 15e eeuw bestond het huis Ter Medel. De naam is vermoedelijk een samenvoeging van het verbasterde oud nederlandse woord "lo", wat bos betekent en het woord "mede" dat midden betekent. Dat zou dan kunnen verwijzen naar een 'in het midden gelegen bos' of iets dergelijks. Medel is nu de naam van een industrieterrein langs het Amsterdam-Rijnkanaal, dat ongeveer gesitueerd is op de plaats van de oude buurtschap.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Tot welke gemeente behoort de buurtschap?

1811 - 1817    gemeente Ochten
1818 - 1956    gemeente Echteld
1956 - 2001    gemeente Echteld/gemeente Tiel
2002 - heden    gemeente Tiel