Nederhemert (Noord & Zuid)

Dorp en buurtschap behorende tot de gemeente Zaltbommel

Herkomst naam
Nederhemert wordt voor het eerst genoemd in een bron als 'Hamerthe' of 'Hamaritda'. De naam Hemert is waarschijnlijk samengesteld uit '(H)a' (water) 'mer'(verlande stroombedding). Misschien dat de uitgang 'the' of 'itda' naar het Germaanse 'ithi' verwijst, dat verzamelplaats betekent. Door een verlegging van de loop van Maas in de middeleeuwen is Nederhemert doorsneden en verdeeld in Nederhemert-Noord en de buurtschap Nederhemert-Zuid. Op zuid was een eigen kapel en stond het kasteel van de heren van Nederhemert.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1810 - 1955    gemeente Nederhemert
1955 - 1998    gemeente Kerkwijk
1999 - heden    gemeente Zaltbommel   

Gemeentewapen
De gemeente Nederhemert voerde het wapen van de heerlijkheid Nederhemert, hoewel de Hoge Raad van Adel hiervoor nooit toestemming heeft verleend. Het heerlijkheidswapen is op 7 oktober 1818 bevestigd. De omschrijving luidt: Van rood waarop 3 blauwe palen beladen met zilveren lampen, het hoofd van goud, waarop ten halve lijven uitkomende klimmende zwarten leeuw met rooden tong. De 'lampen' zijn niet herkend als vair in het oorspronkelijke wapen. Zie ook : gemeentewapen op wikipedia.