Neerijnen

Dorp behorende tot de gemeente West Betuwe

Herkomst naam
De naam van dit dorp werd vroeger ook wel gespeld als Nederijnen. Het kasteel Neerijnen, vroeger ook wel Klingelenburg genoemd werd gebouwd in 1350 door Gijsbert Cock, wiens nakomelingen zich de Cock van Neerijnen noemden. Aan het einde van de zeventiende eeuw kwam het kasteel door huwelijk aan het Friese geslacht van Aylva. Deze familie kwam in 1700 door koop ook in het bezit van de heerlijkheden Waardenburg en Neerijnen. Vanaf die tijd hebben de kastelen Waardenburg en Neerijnen steeds dezelfde bezitters gehad. Het tegenwoordige kasteel van Neerijnen dateert van ca. 1600.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling 

1811 - 1977    gemeente Waardenburg
1978 - 2018    gemeente Neerijnen
2019 - heden   gemeente West Betuwe