1534-3193 Foto Boerenbond Geldermalsen. 3 mannen op en naast een trekker in een boomgaard met bijschrift: hulpmiddelen bij de oogst: plukemmers, plukladders, etc. Fotograaf: Rochus David Timmer. Bron: Regionaal Archief Rivierenland.
8 mei 2023

Collectie Rochus David Timmer

Er staan nu 2.231 beelden online van Rochus David Timmer. Het zijn vooral beelden van Geldermalsen, een paar foto’s van omliggende plaatsen en een kleine collectie met foto’s over de Boerenbond te Geldermalsen.

In collectie 1534 zitten originele foto’s gemaakt door R.D. Timmer, soms oude opnamen, prentbriefkaarten en reproducties van foto’s en prentbriefkaarten. Ook zitten er opnamen bij van Timmer zelf. Het eerste deel van deze collectie is nu online. Nog zo’n 1.000 foto’s moeten gedigitaliseerd worden. De collectie bevat ook nog 2.500 dia’s.

Rochus David Timmer (1930-2011) kwam in 1953 vanuit Gameren in de Bommelerwaard naar Geldermalsen en ging er werken voor landbouwcoöperatie Betuco. Hij had een grote belangstelling voor lokale en regionale geschiedenis. Daarover schreef hij in diverse kranten en tijdschriften. Hij was ook co-auteur van een paar boeken over de regio. Kijk maar eens in onze bibliotheekcollectie.