Ochten

Dorp behorende tot de gemeente Neder-Betuwe

Herkomst naam
De oudste vermelding van Ochten komt voor in een oorkonde uit de 12e eeuw. De naam is waarschijnlijk afgeleid van het Germaanse woord "uhtwo" wat ochtendgloren of morgenweide betekent. Vanaf de 13e eeuw wordt de geslachtsnaam Van Ochten vermeld ook wel van Uchten en andere variaties tot op de dag van heden.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1817    gemeente Ochten
1818 - 2001    gemeente Echteld    
                       * 1818 - 1922 Echteld en Ochten
                       * 1923 - 2001 Echteld, Ochten en IJzendoorn
2002 - heden    gemeente Neder-Betuwe   (werknaam 1-1-2002 tot 1-4-2003: gemeente Kesteren)