Ooij

Buurtschap bij Echteld

Herkomst naam
De naam is vermoedelijk afkomstig van het oud Nederlandse woord "oia", dat een aanduiding is voor een weiland in een riviermeander. Dezelfde naam komt voor bij Nijmegen, Ubbergen en Zevenaar in de provincie Gelderland.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der aa

Tot welke gemeente behoort de buurtschap?

1811 - 2001    gemeente Echteld
2002 - heden    gemeente Neder-Betuwe