Opheusden

Dorp behorende tot de gemeente Neder-Betuwe

Herkomst naam
De oudste vermelding van Opheusden komt voor in een oorkonde uit de 9e eeuw, gekopieerd in de 12e eeuw. De naam kan afgeleid zijn van het oud Germaanse woord "husa" dat huis betekent. De geslachtsnaam Van Husde komt voor in de 17e eeuw tot op heden. In oudere bronnen komt Opheusden vaak voor als ‘Heusden’.

Wat vermeldt het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa?
Pagina's Van der Aa

Gemeentelijke indeling

1811 - 1812    gemeente Dodewaard
1812 - 1817    gemeente Opheusden
1818 - 2002    gemeente Kesteren    
2002 - heden    gemeente Neder-Betuwe   (werknaam 1-1-2002 tot 1-4-2003: gemeente Kesteren)